Sprzeciw do Polskich Sieci Elektroenergetycznych wobec budowy linii wysokiego napięcia na terenie Żuław Elbląskich

Komentarze

#14

Sprzeciwiam się degradacji terenu bogato przyrodniczo.

Łukasz Gawliński (Gdańsk, 2022-07-03)

#19

Po północnej stronie Druzna, na południe od Elbląga od lat 70-tych (a może nawet wcześniej) przebiega linia energetyczna spinająca system Pomorza oraz Mazur (chyba 200kV). Jest ona oparta na niskich masztach (uzgodniono takie ze względu na trasy przelotu migrującego ptactwa). Jej przebieg przez całe woj. elbląskie uzgadniał wówczas wojewódzki konserwator przyrody ale i zabytków (wiem, bo brałem w tym udział). Jej odgałęzienie (o mniejszym znaczeniu - jak to wówczas określano skierowano przez Żuławy trasą przebiegającą na południe od Malborka (jedyny wysoki maszt na jej przebiegu znajduje się na skarpie nadnogackiej na południe od Lasku Wielbarskiego). Wówczas określono, że "korytarze" te będą wykorzystywane na rozbudowy i modernizacje sieci dalekich przesyłowych.
Po co energetyce wysokie maszty? - by wichury je łatwiej mogły obalić???

Bernard Jesionowski (Malbork, 2022-07-04)

#20

Wszelkie inwestycje muszą respektować uwarunkowania kulturowe i przyrodnicze, w szczególności tak cenne jak na opisywanym terenie. Nie mogą wypływać negatywnie na ich wartości, powinny być projektowane z pominięciem terenów niezwykle istotnych dla dziedzictwa kulturowej Polski. W innym przypadku przyczyniają się do degradacji tychże bezcennym wartości, co w świadomym społeczeństwie obywatelski nie może być tolerowane.

Grzegorz Grzegorz.naumowicz@interia.pl (Opole, 2022-07-04)

#36

Dla ochrony szczególnie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów wskazanych w petycji należy wyznaczyć nowy przebieg tej planowanej linii

PIOTR ANISKOWICZ (ELBLĄG, 2022-07-06)

#39

Mam dość ciągłego wykorzystywania Elbląga przez Olsztyn!

Marcin Strączek (Elbląg, 2022-07-08)

#49

Zawsze mozna mniej inwazyjnie rozwiazac takie problemy. Nie chce niszczenia zulaw

Piotr Matusiak (Zgierz, 2022-07-11)

#50

Przyjaciel tam mieszka

Adrian Pilarczyk (Warszawa , 2022-07-12)

#58

Wartości środowiskowo-kulturalne są najcenniejsze i nie ma mojej zgody na niszczenie ich w celu budowy sieci energetycznej. Nie można dopuścić do tej inwestycji na tym terenie.

Krzysztof Morańda (Kraków, 2022-07-13)

#62

Podpisuję ponieważ uważam, że dziedzictwo jest zasobem rzadkim i nieodnawialnym, dlatego powinno podlegać najwyższej ochronie.

Wioletta Włosińska-Gwóźdź (Balin, 2022-07-16)

#78

Propononowany przebieg inwestycji zdegraduje/krajobraz kulturowy. Inwestycja nie jest niezbędnym elementem infrastruktury. Nie ma żadnego uzasadnienia obronno-ekonomicznego.

Wiktor Lach (Otwock, 2022-08-03)

#80

skandalicznym jest ponownie przeze mnie spotykane dążenie do modernizacji jakiejś infrastruktury zgodnie z kompletnie przestarzałymi wzorcami, bez poszanowania dla podstawowych wartości dziedzictwa kulturowego, do których należy krajobraz na obszarach osadniczych szczególnie cennych, najmniej zmienionych.

Jerzy Serafin (Leszno, 2022-08-13)

#85

Nie zgadzam się z, jak dla mnie - nieprzemyślanym, zamiarem realizacji inwestycji mającej tak ogromny wpływ na środowisko na terenie bardzo wrażliwym, jakim są Żuławy. Jest to region cenny dla nas zarówno pod względem historycznym, jak i ekologicznym. Nie zapominajmy o tym!

Bożena Pabian (Stalewo, 2022-11-26)

#94

Sprzeciw...

Anna Magdalena Walczak (Toruń , 2022-11-28)

#95

Rozwój gospodarczy trzeba równoważyć z poziomem estetyki otoczenia, dobrostanem psychicznym ludzi, a także dobrostanem życia zwierząt.

Jakub Żukowski (Gietrzwałd, 2022-11-28)

#102

Brak poszanowania dla terenów historycznych i przyrodniczych przez spółki skarbu państwa jest oburzająca.

Dorota Mataczyńska (Olsztyn, 2023-03-02)

#103

Nie zgadzam się. Są lepsze rozwiązania

Ewa Andersson (Sztokholm, 2023-03-06)

#117

Natura jest dla mnie najważniejsza.

Bartosz Kułacz (Drozdowo, 2024-02-02)

#132

Ponieważ zależy mi na MATCE GAI a zwłaszcza w mojej Ojczyźnie, przepięknej malowniczej i cudownej POLSCE ❤

Olga Łosakiewicz-Marcyniak (Warszawa , 2024-02-03)

#184

Podpisuję, ponieważ planowanie inwenstycji powinno w Polsce przebiegać w oparciu o spójne przepisy. Tymczasem luki prawne i brak uzgadniania projektów z innymi dokumentami strategicznymi prowadzi do budowy w miejscach, gdzie tego być nie powinno. Takie działania prowadzą do nieodwracalnych strat i niszczenia najcenniejszych obszarów. W wyniku bezmyślengo planowania inwestycji na terenie objętym ochroną, często bardzo cennym pod względem przyrodniczym ale i naukowym i krajobrazowym. W dobie zmian klimatycznych, planowanie lini energetycznych musi i powinno uwzględniać korzyści i zagrożenia wynikające z wpływu inwestycji na środowisko. Dziękuję autorowi petycji za działanie w sprawie ochrony w/w terenów przed zniszczeniem. Podpisuję ponieważ w pełni popieram staranie autora petycji.

Wioletta Włosińska- Gwźrź (Balin, 2024-05-17)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...