Zielone Płuca Oławy

Komentarze

#2

Nie zgadzam się z zaproponowanymi zmianami, jako nowa mieszkanka osiedla Nowy Otok.

Justyna Hołyńska (Oława, 2023-05-18)

#3

Dość betonu w Oławie

Jakub Sobierajski (Oława, 2023-05-18)

#4

Nie zgadzam się i nie popieram działań urzędu miasta Oława

Agnieszka Wojciechowska (Oława, 2023-05-18)

#9

Podpisuję, ponieważ zależy mi na moim mieście!

Sławomir Kraczek (Oława, 2023-05-18)

#10

Betonozie władz miasta mówię NIE!

Krzysztof Betker (Oława, 2023-05-18)

#11

Kolejna strefa ekonomiczna spowoduje degradację środowiska oraz pogorszenie warunków życia zarówno w mieście jak i w ich obrzeżach. Działkowicze będą masowo rezygnować z działek przez hałas ruch drogowy oraz zanieczyszczenia. Przy braku obwodnicy jest to całkowicie nie trafiony pomysł.
Jest chodzi o utworzenie dodatkowych terenów zielonych jestem jak najbardziej na Tak, gdyż na osiedlu Sobieskiego jest potrzeba stworzenia małej strefy zielonego komfortu.
Budowa bloków i fabryk to nie jest przepis na dobre życie w naszym mieście.

Rafał Kolus (Oława , 2023-05-18)

#16

Jestem za każdą inicjatywą która da nam więcej zieleni w mieście, a mniej betonu !

Marek Drabiński (Oława, 2023-05-18)

#18

Chcę żyć w miejscu spokojnym, z dużą ilością drzew, a nie terenie pełnym betonu.
Nie zgadzam się na strefę przemysłową w granicach miasta i w pobliżu terenów rekreacyjnych w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych i dzielnicy Nowego Otoku.

Małgorzata Dawidziuk (Oława, 2023-05-18)

#19

Podpisuje, ponieważ nie zgadzam się z utworzeniem strefy przemysłowej w środku terenu zabudowań mieszkaniowych.

Marta Małasiewicz (Jaczkowice, 2023-05-18)

#20

Mam dosyć kamieni i betonu

Krystyna Węgłowska (Olawa, 2023-05-18)

#26

Nie zgadzam się na strefę przemysłową pod moimi oknami!!!

Ireneusz Neumann (Jaczkowice , 2023-05-18)

#28

Nie zgadzam się z założeniami zmiany planu zagospodarowania. Nie chcę mieć pod domem fabryki. Mieszkam na tym osiedlu.

Anna Juziuczuk (Oława , 2023-05-18)

#29

Mieszkam w Oławie i widzę że mamy tu coraz mniej drzew i zieleni. Zdjęcia sprzed kilku lat pokazują jak było pięknie i zielono, teraz tylko beton czyli kurz, pył, upał. Aż źle się oddycha.

Michał Niewidziajło (Oława, 2023-05-18)

#30

Podpisuję ponieważ w naszym mieście mamy dość dużo bloków i fabryk co też nie wpływa pozytywnie na środowisko to jedna rzecz. Drugą rzeczą jest fakt że mieszkańcy też chcieliby odpocząć np pod drzewami czy w skwerach w zdrowych warunkach i przydałoby się więcej drzew i miejsc przyjaznym naszemu zdrowiu i środowisko. U nas się tylko co chwila wycina drzewa co osobiście mnie bulwersuje. Wszyscy mówią o ekologii a u nas robi się na odwrót. Więcej refleksji

Jarosław Skowronek (Oława, 2023-05-18)

#32

MÓWIĘ NIE NISZCZENIU TERENÓW ZIELONYCH, MÓWIĘ NIE BETONOZIE I PATODEWELOPERCE!!!!!

Iwona Greloch (Oława, 2023-05-18)

#33

Jestem mieszkańcem Osiedla Sobieskiego (nowej części) i zgadzam się w pełni z postulatami ujętymi w petycji.

Krzysztof Witkowski (Oława, 2023-05-18)

#37

Jestem mieszkańcem i sprzeciwiam się takiemu nieprzemyślanemu podejściu.

Barbara Czelusta (Oława , 2023-05-18)

#39

Chcę aby moje miasto przepełnione było zielenią, aby móc odpocząć wśród drzew. Na pierwszym miejscu dbałość o środowisko - a nie likwidacja miejsc zielonych

Jolanta Górska (Olawa, 2023-05-18)

#41

Podpisuję, ponieważ chcę oddychać czystym powietrzem

Natalia Monticolo-Augustyniak (Oława , 2023-05-18)

#44

Więcej zieleni ,zadbanych parków( nie zasmieconymi odpadkami i z przepelnionymi koszami na śmieci) . Zadbajmy o przyszłość następny pokoleń.

Lesław Piwowar (Oława , 2023-05-18)

#45

Nie zgadzam się na dalsza betonozę

Agata Dziuba (Oława, 2023-05-18)

#50

Mieszkam tam i nie chcę mieć zakładów produkcyjnych za oknem.

Roman Korejwo (Oława, 2023-05-19)

#53

Zależy mi na zdrowiu moich dzieci

Majka Ciepły (Oława , 2023-05-19)

#56

Nie widzę zasadności powstania kolejnej strefy przemysłowej w Olawie. Jestem mieszkańcem Nowego Otoku i nie chce mieszkać przy strefie przemysłowej.

Krzysztof Rudnicki (Oława, 2023-05-19)

#58

Wyrażam sprzeciw przeciwko lokalizacji strefy przemysłowej w otoczeniu Nowego Otoku

Agnieszka Bednarczyk-Rudnicka (Oława, 2023-05-19)

#63

Chcę żyć w mieście gdzie jest czyste powietrze wzbogacane nowymi skwerami gdzie rosną drzewa, kwiaty, gdzie moje dziecko może pobawić się w parku a nie w mieście gdzie wyrosną kolejne fabryki.

Justyna Nowogrodzka (Oława, 2023-05-19)

#65

Chcę więcej zieleni. Starczy już stref przemysłowych i kolejnych fabryk.

Monika Poczykowska (Oława , 2023-05-19)

#67

Mam dziecko i chce mieć możliwość wyjścia z córką do parku blisko swojego miejsca zamieszkania

Amelia Gałuszka-Bury (Oława, 2023-05-19)

#68

Mieszkam na osiedlu sobieskiego i brakuje nam bardzo parku, zieleni w naszej okolicy

MARTA GODLEWSKA (Oława, 2023-05-19)

#70

Bardzo cenna inicjatywa

Henryk Pienkowski (Oława , 2023-05-19)

#74

Za mało zieleni za dużo betonu.

Stefan Stanek (Oława, 2023-05-19)

#76

Nie zgadzam się ze zmianami zaproponowanymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Oława, a w szczególności z lokalizacją stref przemysłowych w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działkowych Rod oraz osiedli mieszkalnych.

Marcin Gorczyca (Oława, 2023-05-19)

#77

Uważam że komitet godnie reprezentuje moje interesy jako mieszkańca miasta.

Maciej Mroziński (Oława, 2023-05-19)

#78

Sprzeciw wobec planowanej strefy przemysłowej

Rafał Domański (Oława , 2023-05-19)

#80

Chcemy więcej zieleni aby było też trochę chłodniej w mieście latem.

Agnieszka Rozborska (Oława , 2023-05-19)

#84

Ponieważ nie chce więcej betonu. Chcę więcej zieleni, parków, drzew.

Justyna Kulicka (Oława , 2023-05-19)

#85

Uważam że w Oławie brakuje zielonych miejsc do odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców

Łukasz Witkowski (Oława, 2023-05-19)

#90

Chcę żyć w zielonym i przyjaznym mieście.

Aleksandra Ostrowska (Oława, 2023-05-19)

#93

Nie zgadzam sie na kolajną strefe ekonomiczną, w Olawie brakuje zieleni, wszedzie betonoza, Rynek zabetonowany, nowe osiedle z minimalną iloscią drzew, place zabaw wystawione na ostre słońce, bezsensowna wycinka drzew przy budowie ronda...a można było przesadzić na osiedle, w parku miejskim się udało.stop kolejnej zabudowie strefą ekonomiczną, wzmożonym ruchem ciężkich pojazdów dostawczych. W całym świecie jest moda na Naturę, a w Oławie odwrotnie. Chcemy żyć w czystym i zielonym środowisku

Urszula Brandys (Oława, 2023-05-19)

#97

Nie zgadzam się z nowym planem za gospodarowaniem miasta

Katarzyna Drabczak (Oława, 2023-05-19)

#99

Nie zgadzam się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Oława

Lidia Stefek (Oława, 2023-05-19)

#100

Nie zgadzam się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Oława

Grażyna Ratajczak (Oława, 2023-05-19)

#104

Nie zgadzam się na życie wśród spalin, smogu i betonu. Potrzebuję tlenu i zieleni, od 11 lat płacę podatki w tym mieście i nie chcę , by szły one na betonoze.

MariaEwa Gadzińska (Oława, 2023-05-19)

#107

Podpisuję petycje przeciwko terenom przemysłowym na granicy Oławy przy ogródkach działkowych obok miejscowości Jaczkowice. To tereny rekreacji i relaksu a nie wzmożonego ruchu i przemysłowego zgiełku.

Czesława Trzebuniak-Kuchcicka (Oława, 2023-05-19)

#109

Sprzeciwiam się lokalizacji stref przemysłowych w Oławie w tym w okolicach Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Marcin Surdel (Oława, 2023-05-19)

#110

Zgadam się z innymi mieszkańcami Oławy, więcej zieleni, mniej betonu

Paulina Jaworska (Oława, 2023-05-19)

#113

Podpisuję ponieważ nie zgadzam się tereny przemysłowe na obrzeżach Oławy przy wsi Jaczkowice ani w innych miejscach.

Aleksander Białowąs (Oława, 2023-05-19)

#119

Oława potrzebuje więcej zieleni - szczególnie zaniedbana 5 dzielnica, która została pozbawiona strefy buforowej, na której to strefa przemysłowa dosłownie graniczy z domkami jednorodzinnymi BEZ JAKIEJKOLWIEK STREFY BUFOROWEJ!

Radosław Florczyk (Oława, 2023-05-19)

#120

Zależy mi na zdrowiu.

Regina Wyrozumska (Oława, 2023-05-19)

#122

Podpisuje ponieważ, Oława w przeciągu ostatnich 20 lat zmieniła się z miasta zielonego w miasto z betonu. Ilość wycinanych, sukcesywnie, drzew jest zatrważająca. Nowe jeśli są sadzone są mikro drzewkami.

Anna Bielak (Oława, 2023-05-19)

#124

Jestem przeciwna lokalizacji stref przemysłowych w granicach miasta i w pobliżu terenów rekreacyjnych w tym Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Agata Gosztyła-Olczyk (Oława, 2023-05-19)

#129

Popieram petycje

Grazyna Artioli (Olawa, 2023-05-19)

#132

Nie zgadzam się z planami miasta

Marek Kowaliszyn (Oława, 2023-05-19)

#136

Podpisuję, ponieważ nasze miasto jest ciągle betonowane, a my mieszkańcy nie możemy żyć w hałasie i bez braku tlenu.

Mariola Pasierska (Oława, 2023-05-20)

#137

Ponieważ zależy mi aby powstał park na osiedlu Sobieskiego i w innych miejscach publicznych było więcej zieleni.

Beata Dudek (Oława , 2023-05-20)

#138

W pełni zgadzam się z petycja, olawa potrzebuje zieleni, a osiedle Sobieskiego parku, jest tu dużo dzieci, zwierząt a dookoloa same bloki, drogi i malutkie drzewka

Małgorzata Łagowska (Oława, 2023-05-20)

#139

Mówię STOP dewastacji Oławy poprzez ciągła betonozę. Więcej zieleni więcej miejsc rekreacyjnych , tego oczekuje .

Adam Basiński (Oława, 2023-05-20)

#141

W Oławie jest za mało zieleni, na Osiedlu Sobieskiego to już istna sahara. Zadbajmy o nasze miasto aby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej a przede wszystkim zdrowiej.

Małgorzata Gronowska (Oława, 2023-05-20)

#144

Miejsce tej strefy pomiędzy działkami, Jaczkowicami oraz strefy zabudowy jednorodzinnej jest kompletnie niezrozumiale.
Teren ten nadaje się pod zupełnie inne inwestycje.
Tu trzeba tworzyć coś co będzie całkowicie zgodne z wieloletnimi inwestycjami realizowanymi wokół.

Andrzej Zagórny (Olawa, 2023-05-20)

#145

Na tym terenie brakuje miejsc rekreacyjnych, brakuje zieleni, która jest niezbędna dla zdrowia psychicznego Mieszkańców tego osiedla.

Krzysiek Rydzoń (Oława, 2023-05-20)

#147

Potrzebujemy terenów zielonych w gąszczu blokowisk na osiedlu Sobieskiego.

Marcin Nędzarek (Oława, 2023-05-20)

#148

Chcę więcej zieleni w naszym mieście!

Olena Pasieka-Mlynczak (Oława, 2023-05-20)

#155

Nie zgadzam się na kolejną strefę ekonomiczną w tak niedogodnym miejscu. Utrudni ona życie nie tylko mieszkańcom miasta ale i gminy Oława. Za dużo betonu w mieście, latem śmierdzi niemiłosiernie, zero drzew , w tych miejscach temperatura np w rynku jest o wiele wyższa.

Daria Budek (Bolechów, 2023-05-20)

#159

Oława robi się jednym wielkim betonem. Ulice miasta są non stop zakorkowane. Przejazd od wiaduktu do MCdonalda zajmuje często około 30 min. Przez ciągle powstające nowe bloki Oława się przeludnia, nie wspomnę już o naszych "kolegach" z Ukrainy, ktorych jest przez to coraz więcej. Nie ma gdzie wyjść normalnie na spacer i pooddychać świeżym powietrzem, zrelaksować się. Władze miasta chcą zrobić to miasto nowoczesnym, ale im to nie wychodzi, więc radzę po prostu ODPUŚCIĆ i dać mieszkańcom więcej swobody, spokoju i przede wszystkim ciszy!

Magdalena Bajor (Oł, 2023-05-20)

#162

Nie podoba mi się ten pomysł

Marta Racławska (Oława, 2023-05-20)

#163

Sadzić drzewa!!!

Barbara Wyryma (Świętochłowice , 2023-05-20)

#165

Chce więcej terenów zielonych w mieście

Maja Bednarz (Oława , 2023-05-20)

#166

Zależy mi na tym, aby miasto obfitowało w tereny zielone, a nie beton, którego mamy w nadmiarze!!!

Joanna Więcław (Oława, 2023-05-20)

#168

Popieram stanowisko zawarte w petycji. Więcej zieleni dla Oławy!

Bogusław Salwach (Oława, 2023-05-20)

#169

Zależy mi na zdrowym powietrzu w Oławie.

Anna Rudecka (Olawa, 2023-05-21)

#172

Podpisuje ponieważ mam działkę w okolicy miejsca gdzie ma powstać strefa przemysłowa i nie zgadzam się na to.

Anita Mroczek (Oława , 2023-05-21)

#176

Podpisuję ponieważ jestem mieszkańcem Oławy, a dokładnie osiedla koło Mc Donalda i brakuje w tej części miasta parku, miejsca zielonego.

Aleksandra Rajnsz (Oława, 2023-05-21)

#177

Podpisuję, ponieważ zależy mi na tym, żeby w moim mieście żyło się zdrowo i komfortowo. Oława potrzebuje zielonych płuc, szczególnie w miejscu, w którym mnożą się kolejne blokowiska..

Michał Sikorski (Oława, 2023-05-21)

#181

Mieszkam na osiedlu betonozy, latem 40 stopni, zero drzew, zero chłodu.
Psy cierpią, nie ma możliwości ochronić ich przed upałem.

Anna Wiekiera (Oława, 2023-05-21)

#183

Chcę , żeby w mieście było więcej zieleni , drzew , żeby rynek nie wyglądał jak boisko do gry w piłkę , tylko jak miejsce gdzie można sobie usiąść , odpocząć , jak w większości krajów skandynawskich , żeby na trawnikach nie było tabliczek , „ nie deptać trawników „ , tylko po nich chodźcie :)
Żebyśmy uczyli się od innych krajów tych dobrych rzeczy związanych z planowaniem przestrzeni publicznej.
Chrońmy nasze życie .

Izabela Kotla (Oława, 2023-05-21)

#190

Zieleń jest ważna

Barbara Golebiowska (Olawa, 2023-05-21)

#192

Zachowanie odpowiedniej proporcji terenów zielonych w urbanizacji miejskiej jest bardzo ważne ,a na pewno ważniejsze niż oddanie jej pod strefę ekonomiczną

Krzysztof Kowalik (Alzey , 2023-05-21)

#197

Zielone miasta są w obecnych czasach kierunkiem koniecznym dla Nas wszystkich.

Anita Weber (Oława, 2023-05-21)

#199

To ważniejsze od miejsc parkingowych. Amok wycinania drzew jest niewytłumaczalny w naszym miescie

Agnieszka Miodek (Oława, 2023-05-22)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...