Protestujemy przeciw zmianie prawa dla poszukiwaczy zabytków

Komentarze

#1

W pełni zgadzam się z treścią petycji.

Alina Jaszewska (Zielona Góra, 2023-07-14)

#2

Jako archeolog nie mogę się zgodzić z niszczeniem stanowisk i zabytków archeologicznych w imię uprawiania hobby przez "pasjonatów", którym jeszcze za to państwo będzie wypłacało nagrody!

Jacek Wierzbicki (Poznań, 2023-07-14)

#6

Zgadzam się w pełni z opiniami zawartymi w petycji

Mikołaj Urbanowski (Warszawa, 2023-07-14)

#7

Obecnie wszelkie dzialania przy zabytkach podlega kontroli konserwatorskie, taki jest nasz system.

Dlaczego szabrownicy z łopatami, chcący rozkopać miejsca występowania zabytków, mają być traktowani inaczej, tylko dlatego, że mają wykrywacze metali? To nie ma logiki.

Jeśli 99% wyjdzie i wykryje nielegalnie z całkowitą pewnością, że nie zostaną złapani (bo tak się teraz dzieje), co ich przekona, by zaczęli przestrzegać tego nowego prawa? Fakt, że państwo może ich śledzić za pomocą telefonów, jeśli zaczną korzystać z tej aplikacji? Łatwiej jest uniknąć wykrycia, jeśli unikają korzystania z niego.

Paul Barford (Warszawa, 2023-07-14)

#9

Nie godzę się na rabunek polskiego dziedzictwa archeologicznego.

Marcin Danielewski (Poznań, 2023-07-14)

#10

Zależy mi na polskim dziedzictwie archeologicznym i jestem przeciw jego rozgrabianiu przez poszukiwaczy.

Piotr Nowakowski (Lidzbark Warmiński , 2023-07-14)

#12

Zależy mi na ochronie zabytków

Marcin Supernak (Gliwice, 2023-07-14)

#13

Ta skandaliczna ustawa niszczy wszelką ochronę zabytków

Łukasz Połczyński (Gdańsk , 2023-07-14)

#15

Podpisuję, ponieważ zajmuję się archeologią zawodowo i mam świadomość jak bardzo niniejsza ustawa może zaszkodzić zarówno dziedzictwu archeologiczno-kulturowemu naszego kraju, jak i środowisku z nim związanym.

Mateusz Matula (Wrocław, 2023-07-14)

#17

Proponowana forma i treść nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest bezpośrednim zagrożeniem dla dziedzictwa archeologicznego, które jest wspólnym, nieodnawialnym (!) dobrem społeczeństwa.

Michał Szubski (Warszawa, 2023-07-14)

#18

Wpisane w nazwę promotorów ustawy "prawo" staje się podstawą do wcielania w życie jawnego bezprawia. Wstyd przed światem. Ale kto ze środowiska podnoszącego ochoczo łapki to rozumie - przecież oni nawet nie wiedzą co to archeologia... kupując (!) miecz z "IX/X w." i wręczając go byle komu. Brak szacunku dla dziedzictwa kulturowego to nowy sztandar

Andrzej Kokowski (Lublin, 2023-07-14)

#19

Jestem przeciwny, ponieważ dziedzictwo archeologiczne jest dla mnie ważne i pragnę, aby było ono ochraniane i badane zgodnie ze sztuką (z zapleczem merytorycznym), a nie na zasadzie „pójdę i wykopię coś sobie”.

Adam Telążka (Luboń, 2023-07-14)

#21

Nowelizacja jest niedopracowanym bublem prawnym. Nie zrobiono symulacji zapisanych reguł, praw i obowiązków planując wszystko w sposób wyłącznie życzeniowy. Nie zadbano o ustawowe zaplecze dla planowanych działań ani nie oszacowano kosztów. Treść nowelizacji nie przystaje do zasady " po pierwsze - nie szkodzić ", jej skutki mogą doprowadzić do zapaści służb konserwatorskich i muzeów samorządowych gdzie będą trafiały znaleziska bez zwrotu kosztów przechowywania, dokumentacji i konserwacji. O skutkach dla dziedzictwa nawet nie będę zaczynał opowiadać. Od maja 2024 archeolodzy, regionaliści, pasjonaci i stowarzyszenia historyczne zaczną czuć na plecach oddech złomiarzy nigdy wcześniej nie zainteresowanych dziedzictwem, którzy wystartują w wyścigu po nagrodę za fanty.

Marcin Sabaciński (Warszawa, 2023-07-14)

#25

Myślę i wiem, czym to grozi - będą zniszczone wszystkie stanowiska archeologiczne, które jeszcze ocalały.

Jerzy Maik (Łódź, 2023-07-14)

#26

Pragnę władzy, która jest mądra i słucha autorytetów.

Marta Wójcik (Poznań, 2023-07-14)

#27

Proponowane zmiany są szkodliwe

Magdalena Żurek (Warszawa, 2023-07-14)

#28

Wyrażam sprzeciw dla usankcjonowanego prawnie rabunku i dewastacji wspólnego dobra jakim jest dziedzictwo archeologiczne. Chwilowe, w skali czasu, "zainteresowania" jednej grupy społecznej doprowadzą do zniszczenia materialnego dziedzictwa minionych wieków i tysiącleci.

Adam Wawrusiewicz (Białystok , 2023-07-14)

#30

Nowa ustawa legalizuje niszczenie i grabież stanowisk archeologicznych

Adam Kedzierski (Kalisz, 2023-07-14)

#31

Dziedzictwo jest bardzo ważne, a archeologia nie jest równoznaczna z poszukiwaniem "skarbów".

Marcin Kuna (Tarnów, 2023-07-14)

#34

Nie zgadzam się z rabowaniem naszego dziedzictwa narodowego.

Łukasz Pawłowski (Bełżyce, 2023-07-14)

#35

Jestem za badaniem i ochroną dziedzictwa archeologicznego. Kontekst ma znaczenie!

Marcin Piotrowski (Lublin, 2023-07-14)

#37

Podpisuję, ponieważ jestem czynnym archeologiem i zdaję sobie sprawę, jakie ta ustawa może przynieść niepowetowane straty dla dziedzictwa archeologicznego w Polsce.

Ewa Niedzwiedz (Zamość, 2023-07-14)

#38

Nie jest to dobra ustawa.

Edyta Roman (Londyn, 2023-07-14)

#47

To zła nowelizacja

Andrzej Smaruj (Rogowo, 2023-07-14)

#50

nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami spowoduje dewastację dziedzictwa kulturowego naszego kraju, co będzie miało poważny, negatywny wpływ na stan badań nad jego dziejami w przeszłych epokach.

Hanna Kóćka-Krenz (Poznań, 2023-07-14)

#62

Projekt ustawy prowadzi do stworzenia zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego w Polsce.

Ewelina Więcek-Bonowska (Otwock , 2023-07-14)

#64

W powyższej formie propozycja ustawy wniesie więcej złego niz dobrego. Przy zmianie Tzw. weekendowi poszukiwacze wyjałowia ziemię z artefaktów historycznych, których będzie brakować, gdy przyjdzie czas na poważne prace archeologiczno poszukiwawcze, prowadzone przez historyków, archeologów, instytucje takie m.in. takie jak muzea. Wiem to z doświadczenia.

Piotr Paradowski (Skierniewice , 2023-07-14)

#65

Nie zgadzam się na niszczenie dziedzictwa archeologicznego, do czego doprowadzi „poprawiona”, na życzenie poszukiwaczy „fantów”, ustawa.

Beata Badura (Katowice , 2023-07-14)

#66

Podpisuję, bo jestem archeologiem specjalizującym się w tym temacie i wiem, ile szkody ta nowelizacja przyniesie.

Jerzy Siemaszko (Nowa Wieś, 2023-07-14)

#72

Bo to sluszna idea

Anna Frelek-Chmitl (Warszawa, 2023-07-14)

#75

Nie zgadzam się za na nowelizację istniejących przepisów. W ich efekcie bardzo łatwo mogą zostać zniszczone liczne stanowiska archeologiczne, a co za tym idzie - ważna wiedza o przeszłości kraju w którym żyję i pracuję zawodowo.

Anna Jaskulska (Bieniów, 2023-07-14)

#77

Proponowane zmiany to śmiertelne zagrożenie dla dziedzictwa archeologicznego!

Kacper Płaza (Łódź, 2023-07-14)

#81

Nie życzę sobie, żeby skarby historii były rabunkowo wydobywane przez nieprzygotowanych i patrzących tylko na swoją rozrywkę i zysk amatorów.

Jerzy Tyszkiewicz (Warszawa, 2023-07-14)

#82

nie zgadzam się ze zmianami w ustawie,
które godzą w system ochrony zabytków w Polsce

Michał Starski (Warszawa, 2023-07-14)

#83

Po przyjęciu tej ustawy zaczną się niekontrolowane poszukiwania bez nadzoru konserwatorskiego co doprowadzi do utraty jakiej kolejek wiedzy na temat poszukiwań.

Przemysław Muzolf (Łódź, 2023-07-14)

#88

Zmiana ustawy stanowi duże zagrożenie dla Dziedzictwa Archeologicznego w Polsce.

Andrzej Przychodni (Mójcza , 2023-07-14)

#91

Nie zgadzam się z zaproponowanymi w ustawie rozwiązaniami dotyczącymi ochrony zabytków.

Kamil Warchoł (Kraków, 2023-07-14)

#92

Jestem archeologiem uniwersyteckim. W praktyce badawczej od kilku lat współpracowałem z poszukiwaczami z Polski, ale także Niemiec, Szwecji i Danii. Uważam, że ten projekt zniszczy wszystko, co udało się do tej pory wypracować w zakresie współpracy archeologów i hobbystów.

Jerzy Sikora (Łódź, 2023-07-14)

#93

Nie zgadzam się z nowelizacją ustawy i obawiam się o bezpieczeństwo ważnych artefaktów i zabytków.

Karol Zawodniak (Płock, 2023-07-14)

#97

Jestem archeologiem. Widuję "poszukiwaczy" przeszukujących również obszary stanowisk archeologicznych, zauważam dołki po ich działalności na niektórych stanowiskach. To dewastacja zabytków.

Krzysztof Gowin (łódź, 2023-07-14)

#101

Nie zgadzam się na niszczenie dziedzictwa archeologicznego

Iwona Sobkowiak-Tabaka (Stęszew , 2023-07-14)

#107

Projekt nowej ustawy zupełnie neguje sens istnienia i kompetencje Urzędów Konserwatorskich, które mają stać na straży Narodowego Dziedzictwa jakim są stanowiska archeologiczne.

Anna Gawlik (Kraków , 2023-07-14)

#114

W pełni zgadzam się z argumentami i obawami ujętymi w petycji.

Robert Prawniczak (Gniezno, 2023-07-14)

#116

Ustawa jest szkodliwa dla ochrony zabytków,ponadto napisana tragicznie przez osobę niewyksztalcona

Paweł Micyk (Miechów, 2023-07-14)

#119

Uważam,że zastrzeżenia SNAP do projektu ustawy są zasadne.

Sławomir Wiśniewski (Zielona Góra, 2023-07-14)

#122

Jestem świadomy jaki to zły pomysł

Szymon Pawlikowski (Kraków , 2023-07-14)

#123

Jestem archeologiem, moim obowiązkiem jest występować w obronie dziedzictwa kulturowego.

Katarzyna Ślusarska (Szczecin, 2023-07-14)

#126

Jako student archeologii uważam tę petycję za słuszną i nie wyobrażam sobie jej nie podpisać.

Jan Marcin Czeski (Poznań, 2023-07-14)

#127

Nowe przepisy będą szkodzić ochronie dziedzictwa narodowego i spowodują nieodwracalne zniszczenia stanowisk archeologicznych. Znaleziska utracą status źródła naukowego. Staną się częścią kolekcji zabytków, na które nie przewodziano miejsca w muzeach oraz finansów na ich konserwację. Rabunkowa polityka nie wpisuje się w standardy współczesnych metod odkrywania śladów przeszłości.

Jacek Tkaczyk (Nowy Krępiec , 2023-07-14)

#132

Leszek Ziąbka

Leszek Ziąbka (Kalisz, 2023-07-15)

#133

Nie znam się na prawie, znam się na archeologii. Czy jest możliwość wycofania nowelizacji ustawy o ochronie zabytków? Liczę na dobrze przygotowane ustawy w oparciu o konsultacje z fachowcami, specjalistami.

Józef Niedźwiedź (Zamość, 2023-07-15)

#138

Nie zgadzam się na niszczycielskie i bezmyślne niszczenie naszego dziedzictwa narodowego przez osoby nastawione li tylko na zysk. Projekt stawia nasz kraj w roli pasera 😡

Beata Rozpędowska (Poznań, 2023-07-15)

#139

proponowana nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 rok jest nie do zaakceptowania, bowiem pozbawi środowisko konserwatorskie kontroli nad zasobami zarówno zabytków nieruchomych, jak i ruchomych, a środowisko archeologiczne będzie zarówno źródła archeologiczne, a przede wszystkim ich kontekst, tak istotny dla zrozumienia i interpretacji procesów osadniczych - wyrwane /czyt. wyszabrowane/ w pośpiechu bez wymaganej dokumentacji spadną do roli fantów kolekcjonerskich /pod warunkiem, że ujrzą je środowiska konserwatorskie lub muzealne

Jerzy Libera (Lublin, 2023-07-15)

#141

Jestem całkowicie przeciwna proponowanym zmianom. Spowodują niszczenie naszego narodowego dziedzictwa, które powinniśmy chronić za wszelką cenę dla przyszłych pokoleń Polaków

Justyna Jarosz-Romaniec (Kraków, 2023-07-15)

#144

Należy

Maciej Merchelski (Warszawa, 2023-07-15)

#145

Nie zgadzam się z zapisami ustawy dotyczącymi kwestii detektorystów.

Marcin Przybytek (Szczecin, 2023-07-15)

#147

Się nie zgadzam na takie prawo.

Jakub Stępnik (Kraków , 2023-07-15)

#149

Podpisuje ponieważ sądzę że to dobry pomysł

Krzysztof Piotrowski (Koszalin, 2023-07-15)

#150

Jestem patriotą. Zależy mi na tym kraju, jego dziedzictwie i tożsamości. Straty, które spowoduje taka ustawa będą większe niż dotychczasowe straty wojenne Polski. Proponujący takie zmiany są odpowiedzialni za zbrodnię wobec Państwa Polskiego i Naszego Dziedzictwa. Ustawa jest sankcjonowaniem pospolitej kradzieży.

Michał Wasilewski (Kraków, 2023-07-15)

#152

Stanowczo nie zgadzam się ze zmianami które nowelizacja wprowadza!

Danuta Żurkiewicz (Poznań, 2023-07-15)

#153

Prawo dotyczące archeologii napisano wbrew archeologom😥Ta nowelizacja jest zagrożeniem dla dziedzictwa archeologicznego.

Marcin Woźniak (Piotrków Kujawski , 2023-07-15)

#158

Wyrażam pogląd zgodny ze stanowiskiem zajętym przez SNAP.

Piotr Chachlikowski (Poznań, 2023-07-15)

#161

Nie zgadzam się ze zmianami proponowanymi w nowelizacji ustawy.

Anna Hyrchała (Hrubieszów, 2023-07-15)

#164

Etyka zawodowa i rozsądek oraz kategoryczna konieczność zachowania zabytków przeszłości Polski i Europy dla przyszłych pokoleń jest dla mnie priporytetem

dr Jerzy Bąbel (Warszawa, 2023-07-15)

#165

Wprowadzenie proponowanych zmian w prawie stanowi zagrożenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego

Monika Kaczmarek (Zielona Góra, 2023-07-15)

#166

Nie zgadzam sie

Karina Wojcieszak (Kraków, 2023-07-15)

#167

Treść nowelizacji, to skandal, proszenie się o bezpowrotne tracenie cennych stanowisk i ruinę dziedzictwa kulturowego

Jacek Czuszkiewicz (Kraków, 2023-07-15)

#169

Sprzeciwiam się nowelizacją przepisów, gdyż nie są one dostosowane do polskiego prawa. Nie sposób zweryfikować w rzeczywistości, czy ktoś głaszał i posiada wszystkie niezbędne zgody oraz wiedzę zakresu ochrony zabytków archeologicznych. Również libelaryzują przepisy dotyczące kar za znistrzenie zabytku archeologicznego.

Monika Włodarczak (Włocławek, 2023-07-15)

#171

Nie zgadzam się na wprowadzenie zapisów w nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, których skutkiem będzie w Polsce dewastacja dziedzictwa przeszłości.

Jarosław Rola (Piła, 2023-07-15)

#172

Wprowadzanie takich zmian grozi zniszczeniem staniwisk archeologicznych

Marek Kusztelak (Zielona Góra , 2023-07-15)

#173

Studiuję archeologię i historię i moim celem jest ochrona zabytków. Nie zgadzam się, aby nielegalne poszukiwania zabytków były na jeszcze większym poziomie niż teraz, co godzi w dziedzictwo narodowe.

Monika Frąckowiak (Międzychód, 2023-07-15)

#175

Ponieważ jestem archeologiem i nie zgadzam się na niszczenie stanowisk archeologicznych oraz naszej kultury i dziedzicwta. Zabytki bez kontekstu odkrycia nie przyczyniają się do rozwoju nauki.

Róża Dziubińska (Radom, 2023-07-15)

#177

Uważam, że nowy projekt ustawy doprowadzi do zniszczenia wspólnego dziedzictwa narodowego i spowoduje regres wiedzy archeologicznej o przeszłości ziem polskich

Barbara Wielgus-Wawrzyniak (Okunie, 2023-07-15)

#181

Nie lubię złodziei.

Lukasz Majchrzak (Ostrówek-Kolonia, 2023-07-15)

#184

Ponieważ nowe zapisy w ustawie spowodują
szkody dla polskiej archeologii

adam podsiadły (Leszno, 2023-07-15)

#189

Się nie zgadzam.

Natalia Kowalczyk (Łódź, 2023-07-15)

#190

Ta petycja to głos rozpaczy wszystkich tych, którym dobro dziedzictwa archeologicznego ma jakieś znaczenie.

Natalu Bartczak (Kotla, 2023-07-15)

#191

Ustawa będzie miała fatalny wpływ na ochronę zabytków archeologicznych, a tym samym na zachowanie dziedzictwa narodowego.

Tomasz Płonka (Wrocław, 2023-07-15)

#193

Nie zgadzam się z tym prawem, jest nieprzemyślane.

Marta Perlinska (Belchatow, 2023-07-15)

#195

Jestem archeologiem

Wojciech Rutkowski (Grodzisko, 2023-07-15)

#197

Wspieranie środowiska archeologicznego

Ewelina Jaworska (Gdynia, 2023-07-15)

#198

Nie zgadzam się na zmiany które wprowadza ustawa. Jest ona szkodliwa dla dziedzictwa narodowego.

Jakub Nawrot (Kraków, 2023-07-15)

#200

Jestem archeologiem, wykrywaczowcy zniszczą stanowiska archeo. STOP !!

Izabela Rapacz (Spytkowoce, 2023-07-15)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...