Operacja SkatePark Bartoszyce

Urząd Gminy w Bartoszycach

Urząd Miasta w Bartoszycach

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

 

Szanowni Państwo,
w ostatnich latach w Bartoszycach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sportów ekstremalnych, w tym jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze rzesze młodzieży, rośnie liczba i poprawia się jakość organizowanych zawodów oraz pokazów. Polscy zawodnicy zaczynają odnosić sukcesy na międzynarodowych konkursach. Do uprawiania tych sportów niezbędne są specjalnie przygotowane place – skateparki. Placów tych jest wciąż mało, co uniemożliwia wielu młodym, aktywnym ludziom uprawiania swojego ulubionego sportu.
W związku z brakiem obiektów jako osoby uprawiające ww. sporty zwracamy się z uprzejmą prośbą o zbudowanie skateparku w naszym mieście . Stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Osoby jeżdżące na deskorolkach, rolkach i BMX-ach jeżdżą po publicznych placach i ulicach, niejednokrotnie przyczyniając się do szybszego niszczenia murków, ławek i nawierzchni. W dodatku uprawiając swój sport w miejscach do tego nie przeznaczonych narażają zarówno siebie, jak i przechodniów na nieprzyjemności, a nawet niebezpieczeństwo, np.: jeżdżąc w pobliżu ulic, ryzykują potrącenie przez przejeżdżające samochody. Skatepark byłby idealnym miejscem do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich umiejętności. Młodzież jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym miejscu i nie niszczyłaby elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzałaby przechodniom.
Skatepark byłby jednocześnie świetną wizytówką Bartoszyc. Młodzież mogłaby aktywnie spędzać tam czas. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie mają szanse na rozwój, na odniesienie sukcesów w przyszłości. Na terenie skateparku będziemy mogli zorganizować zawody w ramach imprezy Zabij Nudę na jeszcze większą skalę. Takie zawody z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając kibiców, zawodników i sponsorów. Warto dodać, że Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada już gotowy projekt drewnianego skateparku razem z całą niezbędną dokumentacją. Koszt wykonania placu wg projektu BOSiR’u to około 500 tys. złotych, proponujemy jednak zastanowić się nad nowym betonowym projektem.
Jesteśmy głęboko przekonani, iż przychylą się Państwo do naszej inicjatywy. Liczymy na to, że nasza petycja oraz akcje podejmowane na rzecz rozwoju infrastruktury skateparkowej w Bartoszycach zostaną zauważone przez Państwa i potraktowana z należytą uwagą. Mamy nadzieję, że dostrzeżecie Państwo szanse dla naszego miasta, jakie wiążą się z wybudowaniem skateparku.

Akcja na facebooku:

www.facebook.com/operskate


Stowarzyszenie B-ce Non-profit    Skontaktuj się z autorem petycji