Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie- remont!

Zwracamy się do STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE o rozpoczęcie obiecanego remontu placówki SOSW.

W od lat nieodnawianej i nieremontowanej szkole uczą się nasze niepełnosprawne dzieci.

Szkoła straszy wnętrzem, boazerią i lamperią z zamierzchłej przeszłości, zużytym gumolitem oraz zapychającymi się rurami w łazienkach na piętrze, co wiąże  się z przykrym zapachem.

Od kilku lat słyszymy o planowanym remoncie, który z każdym rokiem jest dla nas rodziców coraz mniej realny. Jest to jedna z najbrzydszych i najbardziej zniszczonych zębem czasu szkoła powiatowa. Uczniami placówki są osoby niepełnosprawne, również ruchowo, potrzebujące szczególnych warunków do nauki, mimo to są one niewidoczne a ich potrzeby odraczane. W szkole brakuje windy a droga na stołówkę prowadzi po schodach. Zaistniała sytuacja również dla rodziców jest tudna, widzimy w jakich  warunkach przebywają nasze dzieci i wiemy, że brakuje nam możliwości zmiany tej sytuacji. Prosimy więc organ nadzorczy o podjęcie działań celem poprawy warunków w placówce.