Sprzeciw przeciwko utworzeniu przez Urząd Morski w Gdyni zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Kuźnicy od strony zatoki w formie muru na calej długości lini brzegowej od Syberii do leśniczowki. .

My, mieszkańcy i miłośnicy Kuźnicy, nie zgadzamy się z koncepcją utworzenia przez Urząd Morski w Gdyni zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Kuźnicy od strony zatoki. Taka inwestycja negatywnie odbije się na wyjątkowej, historycznej zabudowy miejscowości Kuźnica: zasłoni całkowicie krajobraz Zatoki Puckiej, będzie się wiązać z trudnymi do oszacowania kosztami, i przede wszystkim nie jest zasadne, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, na którym ma powstać. Czujemy się bardziej zagrożeni od strony otwartego morza i oczekujemy kontynuacji zdecydowanych działań, polegających na walce z abrazją od strony północnej. Zwracamy się z prośbą o zaprzestanie realizacji projektu, który jest sprzeczny z interesem miejscowości i jej mieszkańców. Jako załącznik do powyższego dokumentu dołączamy listę podpisów mieszkańców jako wyraz ich sprzeciwu wobec przedstawionej koncepcji.