Sprzeciw społeczny przeciw realizacji projektu obwodnicy Dobrego Miasta przez wieś Stary Dwór w ciągu drogi krajowej 51

Na podstawie art.63 Kodeksu konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art.2 ust. z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz, U .2014 .1195). Działając w interesie publicznym, jako mieszkańcy miejscowości wsi Stary Dwór, Dobrego Miasta i okolic. Zdecydowanie sprzeciwiamy się powstaniu obwodnicy przebiegającej przez wieś Stary Dwór, tereny leśne w proponowanym projekcie przez GDDKiA. 

Żądamy zablokowania działań odnośnie realizacji projektu obwodnicy Dobrego Miasta przebiegającej przez wieś Stary Dwór. 

Żądamy zablokowania działań umożliwiających realizacje projektu obwodnicy przebiegającej przez wieś Stary Dwór.

 Żądamy nie wydania pozytywnej opinii przez Burmistrza Dobrego Miasta do realizacji projektu obwodnicy przebiegającej przez wieś Stary Dwór.

Żądamy wykonania projektu obwodnicy po stronie zachodniej.

 Uzasadnienie 

1. HISTORYCZNA LOKALIZACJA 

Miejscowość Stary Dwór i okolice Dobrego Miasta, których dotyczy planowana inwestycja to teren zalesiony, region historyczny Warmii bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazowym i kulturowym. Tradycyjne formy architektoniczne oraz sposób użytkowania przestrzeni to wzorce, na których można opierać nowe koncepcje i pomysły. Dlatego istotnym jest by dbać o wartości rodzimej kultury w niezakłóconym stanie. W/w inwestycja zniszczy gospodarstwa ekologiczne, harmonijny rozwój wsi i piękno jakim charakteryzuje się to miejsce.

 2. FUNKCJE PRZYRODNICZE

 Ważnym aspektem z punktu widzenia ekologii jest fakt istnienia gospodarstw rolnych ekologicznych. To również teren zalesiony, występują tu gniazda wielu gatunków zwierząt, takich jak: czarny bocian, derkacz, puszczyk zwyczajny, żuraw, błotnik stawowy, łabędź, czapla, jastrząb i wiele innych gatunków ptaków będących pod ochroną. Występują tu również zwierzęta takie jak wilki,sarny, jelenie, łosie, dziki, bobry, lisy, daniele. To tereny lęgowe i żerowiska dzikich zwierząt. W/W inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko naturalne, stworzy bariery w obecnym ekosystemie dla dzikich zwierząt. Ptaki opuszczą siedliska może dojść do wyginięcia zagrożonych gatunków. Konieczne będzie wycięcie 60 ha lasów. 

3. FUNKCJE SPOŁECZNE

 Planowana inwestycja przebiegałaby przez tereny zabudowane, gospodarstwa rolne, ekologiczne. Zniszczy, pozbawi źródła dochodu dla rodzin, które utrzymują się z pracy na roli. Planowana inwestycja sąsiaduje z wieloma działkami, gospodarstwami, których wartość spadnie drastycznie jeśli dojdzie do jej realizacji. Nieruchomości będą bezwartościowe. Na Warmii, ekologia jest w fazie rozwoju. Projekt zdrowy styl życia, edukacja społeczeństwa przestanie być realizowana. Kładzie się duży nacisk na zdrową żywność, ochronę przyrody i komórki, rodziny. W tym rejonie powstają osiedla jednorodzinne. Młode małżeństwa budują swoje domy w otoczeniu lasów z poszanowaniem środowiska naturalnego. W/w projekt zablokuje jedyne tereny pod zabudowę jednorodzinną. Tu nadmieniamy że statystyka wykazuje, iż przyrost naturalny ludności od 2019 na terenie gminy Dobre Miasto najwyższy jest właśnie we wsi Stary Dwór.

 4. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI I ZWIERZAT.

 Planowany, proponowany projekt obwodnicy Dobrego Miasta przebiegający przez wieś Stary Dwór w ciągu drogi krajowej 51 zdecydowanie będzie miał negatywne oddziaływanie na życie ludzi ich zdrowie. Uniemożliwi swobodną migrację zwierząt. Istniejące badania dowodzą, że budowa obwodnicy blisko zabudowań ma zły wpływ na zdrowie. 

 My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych do czynności związanych z podpisanym przez nas sprzeciwem. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zyta Zalewska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...