Sprzeciw w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 10 z Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Toruniu

Sz. P. Prezydent Michał Zaleski i Radni Miasta Torunia

Petycja

Jako rodzice dzieci związanych obecnie ze Szkołą Podstawową nr 10 w Toruniu, wyrażamy niniejszym kategoryczny sprzeciw wobec planów połączenia placówki z Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Toruniu. Jednocześnie oczekujemy zaprzestania jakichkolwiek prac związanych ze zmianami organizacyjnymi, które uważamy za zbędne i przeprowadzane w sposób daleki od jakichkolwiek edukacyjnych i administracyjnych standardów.


W naszej opinii połączenie obu szkół doprowadzi do bardzo odczuwalnych problemów organizacyjnych i skomplikuje edukację dzieci na wielu płaszczyznach. Dotyczy to m.in.:

• konieczności przemieszczania się dzieci między budynkami obu szkół (brak stołówki, jedna sala gimnastyczna w VI LO),

• szkoła podstawowa posiada windę dla osób niepełnosprawnych,

• organizacji pracy nauczycieli przemieszczających się pomiędzy wspomnianymi, budynkami,

• dużej zmiany w ogólnym odbiorze szkoły dla dzieci związanych z nią od klas nauczania edukacji wczesnoszkolnej.


Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę na nadzwyczaj ważną kwestię rozwoju emocjonalnego oraz edukacyjnego dzieci. Bez cienia wątpliwości można uznać, że skumulowanie dzieci z klas 6-8 oraz uczniów szkoły średniej negatywnie odbije się na pierwszej z tych grup. W naszej szkole funkcjonują klasy integracyjne, są dzieci z niepełnosprawnościami.
Dlatego uważamy bezpieczeństwo za priorytet. Szkoła musi być bezpieczna. Zarówno dziecko, jak i rodzic muszą czuć się bezpiecznie. Tego nam, rodzicom, w tej sytuacji nikt nie zagwarantuje.


Szkoła Podstawowa nr 10 jest placówką, która znakomicie przygotowuje uczniów do egzaminu ósmoklasisty, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach od wielu lat. Absolwenci dostają się do renomowanych liceów w Toruniu. Nauczyciele i pracownicy dbają nie tylko o rozwój intelektualny naszych dzieci, ale także o rozwój fizyczny. W szkole od przeszło 20 lat działa zespół taneczny MIX, który często występuje nie tylko na ogólnopolskich turniejach, ale i na międzynarodowych. W czasach przed pandemią w szkole działało wiele zajęć dodatkowych, takich jak koła zainteresowań. W szkole od wielu lat istnieją klasy integracyjne, w których są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To właśnie dla nich zamontowano niedawno windę.
Obawiamy się również, że ewentualna zmiana będzie bezcelową: w przypadku jej przeprowadzenia prawdopodobnym scenariuszem będą poszukiwania nowych szkół dla naszych dzieci, co doprowadzi do dużego chaosu w lokalnej oświacie pod względem kadrowym.


Wybierając szkołę SP nr 10 rodzice dokonali najlepszego dla swoich dzieci wyboru na cały okres edukacyjny. Każdy z rodziców brał pod uwagę wiele aspektów – m.in. starsze rodzeństwo w szkole, poczucie bezpieczeństwa, odległość, renomę, klasy integracyjne, klasy sportowe, zespół taneczny MIX, udział w programach Erasmus i wiele innych.

W tym roku również ruszyły zapisy do klas pierwszych. Co z tymi rodzicami? Nie mieli żadnej informacji odnośnie zmian. Rekrutacja do szkoły podstawowej zakończyła się kilka dni temu. Docierają do nas informacje, że zastanawiają się nad wycofaniem wniosków.

Żadna z osób w dniu 7 III 2022 r. przedstawiająca Radzie Rodziców SP10 propozycję utworzenia Zespołu Szkół nr 1 nie podała argumentów przemawiających za tego typu działaniami. Co więcej, żaden plan funkcjonowania w ten sposób szkoły nie został sprecyzowany. Nie ma koncepcji organizacji szkoły w dwóch budynkach. Wymyślić ją ma dyrektor, którego obecnie nie ma. Tym bardziej nie można niszczyć tego, co bardzo dobrze funkcjonuje. Szkoła to nie tylko mury, to dzieci, nauczyciele i rodzice.

Dlatego jako Rada Rodziców, w porozumieniu z rodzicami dzieci Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu sprzeciwiamy się włączenia do Zespołu Szkół nr 1 naszej szkoły.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 10


Rada Rodziców przy SP nr 10    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rada Rodziców przy SP nr 10 do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...