Sprzeciw w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Lasy i Łąki Hipodromu" na niedostępnym terenie

Do: Rada Miasta Stołecznego Warszawy

 

Szanowni Radni Miasta Stołecznego Warszawy!

My, mieszkańcy Warszawy nie popieramy wniosku Przemysława S. (petycja podpisywana w Interecie) o utworzenie użytku ekologicznego „Lasy i Łąki Hipodromu” o pow. ok 3,5 ha w dzielnicy Warszawa-Wesoła przy ul. Prusa, w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Projektowany użytek obejmuje zbiorowiska leśne i łąkowe typowe dla dzielnicy. Teren ten znajduje się na działkach prywatnych oraz należących do Ministerstwa Obrony Narodowej, objętych całkowitym zakazem wstępu dla mieszkańców.
Tworzenie użytku ekologicznego wiąże się ze stałymi kosztami dla miasta, co w przypadku niedostępności tych terenów dla mieszkańców będzie niewłaściwym wydatkowaniem środków publicznych.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jadwiga P. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook