Sprzeciw wobec propozycji zmiany trasy tramwaju linii 15

DO
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59
60-770 Poznań
ztm@ztm.poznan.pl

Jako mieszkańcy północnej części Poznania oraz Grunwaldu stanowczo sprzeciwiamy się proponowanej przez Państwa zmianie trasy tramwaju linii 15!

Uzasadnienie:
W dniu 22 września 2023 r. w artykule "Propozycja nowego, stałego układu linii tramwajowych" zaproponowaliście Państwo zmianę trasy linii 15 proponując skierowanie jej z os.Sobieskiego na pętle Unii Lubelskiej zamiast dotychczasowej trasy na Junikowo.
Wobec powyższego pragniemy zauważyć, iż bezpośrednie połączenie tramwajowe Piątkowa oraz Winograd z Grunwaldem jest potrzebne tysiącom mieszkańców tych dzielnic.
W obu kierunkach codziennie jeździmy linią 15 do pracy, szkół oraz na uczelnie.
Dodatkowo z perspektywy dzielnic północnych obecna trasa jest wygodnym połączeniem z cmentarzem Junikowskim oraz szpitalem na ul.Przybyszewskiego, nadto wielu z nas jest też kibicami, którzy piętnastką “od zawsze” dojeżdżają na Stadion Miejski. Natomiast z perspektywy Grunwaldu piętnastka umożliwia bezpośrednie dotarcie na Kampus Morasko oraz do piątkowskich centrów handlowych.
Ponadto, linia ta jest również bardzo ważna dla osób dojeżdżających z okolic Poznania (Skórzewo, Zakrzewo, Dąbrówka, Dopiewo itd.) kierujących się w północne rejony miasta, którzy przesiadają się wcześniej z autobusu.
Obecnie dwie linie z pętli Sobieskiego skierowane są w kierunku Rataj: 12 i 16. Propozycja skierowania na w tym kierunku trzeciej linii, piętnastki kosztem likwidacji bezpośredniego połączenia tramwajowego Piątkowa oraz Winograd z Grunwaldem w naszym odczuciu jest nieracjonalne.
Jeśli jest konieczność wzmocnienia na trasie linii 16, jak argumentujecie Państwo w w/w artykule, to należy zwyczajnie zwiększyć jej częstotliwość a nie dublować trasę linii 16 linią 15 - w Waszej propozycji trasy obu linii pokrywają się w około 85 procentach.
Reasumując, Państwa propozycja zmiany trasy linii 15 nie tylko nie przynosi żadnych korzyści dla obecnego układu komunikacyjnego ale jest też niepotrzebna i szkodliwa dla mieszkańców. Nie widzimy żadnych przesłanek merytorycznych na likwidację bezpośredniego połączenia tramwajowego Piątkowa z Grunwaldem, które funkcjonuje z korzyścią dla wszystkich już ponad 25 lat!

Załączniki (7060 - łączna ilość podpisów pod petycją):
- 6712 podpisów elektronicznych
- skany 348 podpisów tradycyjnych
___________________________

INFORMACJE


Krystian Haraburda    Skontaktuj się z autorem petycji