Sprzeciw wobec sprzedaży zielonego skwerku przy ul. Akacjowej w Kosztowach

Szanowny Panie Prezydencie,

W Urzędzie Miasta Mysłowice jest informacja o zaplanowanym na 30 kwietnia 2024r. ustnym przetargu nieogranicznym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul.Akacjowej, obejmującą m.in. działkę nr 2376/16 z przeznaczeniem pod zabudowę.

Z informaji przetargowej wynika m.in. , że:

1.działka porośnięta jest wysokimi drzewami i zielenią nieuporządkowaną,

2.działka obciążona jest dwomaumowami dzierżawy zawartymi na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,

3.najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

4. przez nieruchomość przebiega kanalizacja pełniąca funkcję kanalizacji deszczowej,

5. działka przez okres ponad 30-letni zakwalifikowana była jako działka rekreacyjna

 

W związku z prowadzonym przetargiem zwracamy uwagę na kilka istotnych dla mieszkanców ulicy Akacjowej kwestii:

1.Zachowanie zieleni miejskiej: nieruchomość, choć niezabudowana, stanowi istotny element zieleni miejskiej, który ma znaczenie dla jakości życia mieszkańców. W obliczu coraz intensywniejszej urbanizacji istnieje potrzeba zachowania istniejących obszarów zielonych, które przyczyniaja się do poprawy jakości powietrza oraz stwarzania przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców.

2. Znaczenie rekreacyjne i ekologiczne: z działki wystawionej na sprzedaż w postępowaniu przetargowym korzystają szczególnie dzieci zamieszkujące okoliczne domy. Działka i działki przyległe ul. Akacjowej są miejscem uprawiania sportu, gier zespołowych, ale również edukacji ekologicznej i biologicznej. Mieszkańcy ul. Akacjowej przywiązują szczególną wagę do bioróżnorodności, poszanowania przyrody i stwarzania optymalnych warunków koegzystencji dla licznych gatunków ptaków, małych ssaków

 

Panie prezydencie jesteśmy przekonani, że uzasadnione argumenty przedstawione w niniejszym odwołaniu/ petycji zostaną przez Pana pozytywnie rozpatrzone z korzyścią dla mieszkanców ulicy Akacjowej. 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jan Drabek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...