Stańmy po stronie ofiar izraelskiego ludobójstwa - apel do MSZ, posłów i senatorów

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie,

Jako obywatele Polski, z głębokim zaniepokojeniem i smutkiem śledzimy sytuację w Strefie Gazy, gdzie od ponad trzech miesięcy trwa krwawa wojna między Izraelem a Hamasem. Według danych ONZ, w wyniku izraelskich ataków zginęło już ponad 25 tysięcy Palestyńczyków, w tym ponad 6 tysięcy dzieci, a ponad 60 tysięcy zostało rannych. Ponadto, miliony ludzi zostały pozbawione domów, wody, żywności, leków i podstawowych praw człowieka.

Jesteśmy przekonani, że takie działania stanowią naruszenie Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r., której Polska jest stroną. Konwencja ta definiuje ludobójstwo jako "czyny popełnione w zamiarze zniszczenia w całości lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej". Uważamy, że Izrael dopuszcza się takich czynów wobec Palestyńczyków, mając na celu ich fizyczną i kulturową eksterminację.

W związku z tym, apelujemy o podjęcie zdecydowanych kroków dyplomatycznych, mających na celu powstrzymanie izraelskiej agresji i ochrony ludności cywilnej w Strefie Gazy.

W szczególności, prosimy o:

 • wyrażenie publicznego potępienia izraelskich działań wojennych i wezwanie do natychmiastowego zawieszenia broni;

 • dołączenie się do skargi Republiki Południowej Afryki, która 29 grudnia 2023 r. złożyła skargę na Izrael przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (MTS), oskarżając go o popełnienie ludobójstwa w Strefie Gazy i powołanie się w imieniu naszego kraju na Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa przed MTS w celu zaprzestania masowego zabijania ludności cywilnej w Palestynie.

 • nawiązanie współpracy z innymi państwami, organizacjami międzynarodowymi i społeczeństwem obywatelskim, które podzielają nasze obawy i dążą do sprawiedliwego i pokojowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie.

 Jako Polacy, którzy sami doświadczyliśmy okrucieństw wojny nie możemy być obojętni na los Palestyńczyków. Wierzymy, że Polska, jako kraj z bogatą tradycją humanitarną, ma moralny obowiązek i polityczną odpowiedzialność, aby zrobić wszystko, co w jej mocy, aby zapobiec dalszej eskalacji przemocy i cierpienia w Strefie Gazy. 

Z wyrazami szacunku

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marzena Rolik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...