Stanowczy sprzeciw Mieszkańców Gminy Siepraw, dla budowy nowego odcinka drogi S7

Siepraw 2022.02.17

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad           

ul. Wronia 53    00-874 Warszawa               

droga_trzypasmowa_stop.jpg 

Sprzeciw


Do Studium Korytarzowego projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice, oraz S52 (na terenie Gminy Siepraw).

Mieszkańcy Gminy Siepraw wyrażają stanowczy sprzeciw dla budowy nowego odcinka drogi S7,oraz S52 które miałby przebiegać przez Gminę Siepraw.

Sprzeciwiamy się wszystkim wyznaczonym propozycjom korytarzy przebiegającymi przez Gminę Siepraw, oznaczonymi nr 2, 3, 4, 6 dotyczy drogi “S7”na odcinku Kraków-Myślenice.

Sprzeciwiamy się budowie przedłużenia drogi S52 (Beskidzkiej Drogi Integracyjnej), na terenie naszej Gminy.

Proponujemy, aby podjąć działania skupiające uwagę na rozbudowie dotychczasowego odcinka “Zakopianki” ,np. przez budowę przejść podziemnych dla pieszych, ewentualnie poszerzenie lub modernizację już istniejącej infrastruktury drogowej. Uważamy, że jest to najbardziej racjonalny wariant ze względów ekonomicznych (czyli wydatków związanych z naszymi podatkami), jak również będzie stanowił mniejszą uciążliwość dla mieszkańców.

Na terenie naszej gminy, występuje bardzo gęsta zabudowa, oraz obiekty i zespoły historyczne. Gmina Siepraw to piękna, spokojna okolica, w której osiedla się coraz więcej osób z wielu regionów kraju. Cisza, spokój, malownicze tereny, otaczająca fauna i flora, to argumenty dzięki którym coraz więcej ludzi postanawia osiedlić się właśnie w naszej gminie.
Uważamy że warunki geologiczne nie sprzyjają powstaniu w przyszłości tak ogromnej inwestycji (budowa odcinka S7 oraz S 52), gdyż Gmina Siepraw leży na terenie Pogórza Wielickiego. Teren ten ze względu na położenie oraz rzeźbę jest podatny na ruchy geodynamiczne - osuwiska oraz złaziska.

 

Realizacja budowy drogi kategorii ‘S’ , w naszej okolicy przyczyni się do zdewastowania terenu, wysiedlenia setek rodzin, utratę dorobku życia, spadek wartości nieruchomości w obrębie powstającej drogi. Ponadto tysiące przejeżdżających samochodów, oraz “ciężki” tranzyt będzie powodował hałas i zanieczyszczenia wynikające z emisji spalin, które jak wiadomo działają w sposób destrukcyjny na organizm człowieka, oraz przyrodę.

Warto podkreślić, iż na terenie naszej Gminy znajduje się wiele nieruchomości objętych inwestycjami zakładów wytwórstwa, przedsiębiorstw, fabryk. Mieszkańcy w głównej mierze zajmują się handlem, rzemiosłem. Posiadają działalności gospodarcze, które są bardzo często ich jedynym źródłem utrzymania, jak również dają możliwości zarobkowe dla wielu okolicznych mieszkańców.

Gmina Siepraw leży w środkowej części województwa małopolskiego, ze względu na bliskość aglomeracji miejskich, lokalizacja stanowi dodatkowy atut dla naszego gminnego społeczeństwa. Położenie Gminy jest niewątpliwie domeną regionu, która sprzyja rozwojowi możliwości inwestycyjnych , edukacyjnych, kulturowych. Przymusowa migracja doprowadzi nas do utraty dotychczasowych więzi społecznych jak również miejsca pracy, edukacji, oraz ograniczy możliwości zarobkowe. Oznacza to głębokie dramatyczne zmiany w życiu mieszkańców naszej małej ojczyzny . Przymusowa zmiana miejsca zamieszkania obarczona jest groźbą pogorszenia standardu życia, oraz narażenia na dyskomfort psychiczny.

Mieszkańcy Gminy Siepraw

 


Siepraw Info, Lokalny Serwis Informacyjny Gminy Siepraw    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Siepraw Info, Lokalny Serwis Informacyjny Gminy Siepraw będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...