Stanowisko Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych w sprawie Ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Adresat:

1.Senat Rzeczypospolitej Polskiej

2.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

3.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

My, niżej podpisani, Studenci Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie w związku z niektórymi rozwiązaniami zaproponowanymi w Ustawie z dnia 28 maja 2020 r. O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej nową ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdują się elementy korzystne dla naszego środowiska, jednak w naszym odczuciu są one z nawiązką przyćmione negatywnymi konsekwencjami zapisów dotyczących przede wszystkim zmian w postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania specjalizacji lekarskiej. 

Za szczególnie szkodliwe uważamy wprowadzenie tzw. "dokumentów intencyjnych" zapewniających dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, dających pierwszeństwo w odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego i gwarantujących zatrudnienie w jednostce prowadzącej szkolenie.

Naszym zdaniem omawiane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia częstości patologicznych zachowań będących wyrazem nepotyzmu i korupcji, ponadto podzieli środowisko lekarskie, skutkując brakiem zaufania zarówno do organów nadzorczych, jak i kolegów i koleżanek lekarzy. Nieuchronną konsekwencją będzie więc osłabienie współpracy pomiędzy lekarzami prowadzące do pogorszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, co z pewnością znajdzie swoje odzwierciedlenie w dobrobycie pacjentów. 

Uznajemy dotychczasowe rozwiązania opierające postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego na wyniku powszechnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego za jedyną wystarczająco sprawiedliwą i przejrzystą formę weryfikacji kompetencji Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych. Zapewniają one zarówno motywację do sumiennej nauki, jak i poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, które zostaną bezpowrotnie utracone przez wprowadzone w nowej ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty listy intencyjne, subiektywizujące proces kwalifikacji oraz czyniące go bardziej podatnym na omylny czynnik ludzki. 

Z całą stanowczością zwracamy się do Państwa o przeciwstawienie się omawianym zmianom oraz wprowadzenie poprawek gwarantujących równość i uczciwość w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego

 

Z poważaniem,
Studenci Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych


Dawid Żyrek, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dawid Żyrek, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook