Stoimy murem za warszawskimi zabytkami!

20597920_1668150403258878_5518851_o1.jpg

 

 

Szanowny Pan
Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki

Szanowny Panie Wojewodo,

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy, wśród nich działacze, społecznicy, twórcy, związani profesjonalnie i emocjonalnie z tradycjami i dziedzictwem historycznym Warszawy, kochamy warszawskie zabytki i chcemy jak najlepszej ich ochrony. Warszawa z jej tragiczną historią jest miastem szczególnie dotkniętym utratą zabytkowej substancji. Dlatego z niedowierzaniem przyjęliśmy Pańską decyzję o wypowiedzeniu porozumienia między Wojewodą Mazowieckim, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a miastem stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ta decyzja odbiera w praktyce Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków narzędzia do skutecznej ochrony warszawskich zabytków.

Pana decyzja będzie miała daleko idące negatywne skutki dla ochrony warszawskich zabytków oraz udziału mieszkańców w ich ratowaniu. Nasze miasto przeżywa ogromny napór inwestycyjny i jego zabytkowa tkanka poddana jest w związku z tym dużej presji. Dość powiedzieć, że Stołeczny Konserwator Zabytków tylko w ciągu roku wydaje prawie 5000 decyzji, ok. 1000 uzgodnień i 2000 zaleceń. Ta liczba przewyższa ilość podobnych spraw podejmowanych co roku w całym Województwie Mazowieckim. Nasz sprzeciw budzi pozbawianie Stołecznego Konserwatora Zabytków kompetencji do  rozpatrywania wielu spraw, w tym prowadzenia kontroli i egzekucji, co będzie równoznaczne ze zwiększeniem obłożenia biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyrażamy obawę, że przełoży się to negatywnie na jakość dokonywanych rozpoznań oraz szybkość podejmowanych decyzji. Tym samym narazimy nasze miasto na utratę wielu cennych zabytków lub umniejszenie ich znaczenia poprzez utratę substancji zabytkowych w wyniku prowadzonych prac czy remontów. Nie trzeba tłumaczyć, że taka sytuacja odbiłaby się katastrofalnie na jakości przestrzeni miejskiej.

Pana decyzja budzi nasz sprzeciw z jeszcze innego powodu. Oddelegowanie części kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ręce Stołecznego Konserwatora Zabytków jest rozwiązaniem wymuszającym swego rodzaju kompromis i współpracę między różnymi szczeblami samorządu niezależnie od sytuacji na szczeblu politycznym.

Dlatego domagamy się cofnięcia decyzji o wypowiedzeniu umowy. Chcemy też, by wszelkie daleko idące zmiany w strukturze stołecznych urzędów zajmujących się opieką nad zabytkami były poprzedzone dyskusją i wysłuchaniem różnych racji. Deklarujemy gotowość do wzięcia udziału w takiej dyskusji, która zaowocować może wizją pozytywnych i potrzebnych, a zarazem przemyślanych reform. Ich pierwszoplanowym celem powinno być jednak dobro warszawskich zabytków.

Z poważaniem,


Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie

Miasto jest Nasze

Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu

Bemowiacy

Stowarzyszenie Żoliborzan

Fundacja Mokotowo

Fundacja Jeden Muranów

Stowarzyszenie Wola Mieszkańców

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Fundacja “Warszawa1939.pl”

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej “Masław”

Tu było, tu stało

Zabytki Mokotowa

Portal Warszawski

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy

Stowarzyszenie “Kamień i co?”

Stowarzyszenie Ochocianie

Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Fundacja Zmiana

Stowarzyszenie Ładna Kępa

Projekt Ursus (Zakłady)

Kooperacja Miejska

Mohort Pamięci

Warszawa w Pigułce

Okno na Warszawę

Piechotkowo

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Warszawski


Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu    Skontaktuj się z autorem petycji