Stop budowie instalacji do przetwarzania odpadów w Mlewie!

grafikapetycja.png

Petycja dotyczy powstania instalacji do przetwarzania odpadów na terenie działki nr 120/1, obręb Mlewo, gmina Kowalewo Pomorskie. Taka inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko, zarówno poprzez unoszący się do atmosfery pył, jak i osadzające się na tafli pobliskich jezior wody poprodukcyjne, które będą odprowadzane do gruntu. Wpłynie to nie tylko na pobliskie jeziora i drogi, ale także na zwierzęta. Dodatkowo na tych terenach bytują zwierzęta, które nie zostały ujęte w raporcie, między innymi sowy, puszczyki, nietoperze oraz łosie. Te gatunki doskonale czują się na tych terenach, ponieważ mają idealne warunki do rozrodu i życia. W sprzyjających warunkach gościmy nawet orły. Jednakże ich warunki ulegną diametralnej zmianie z początkiem ruszenia planowanego przedsięwzięcia. Naszym zdaniem również nie uwzględniono wpływu hałasu i innych czynników na środowisko w szerszej perspektywie. Zwierzęta poruszają się w promieniu kilku kilometrów, a hałas nie zatrzymuje się na granicy działki. Został wzięty pod uwagę tylko niewielki zakres poza nią.

Wiele osób z okolicy nie wie o tym przedsięwzięciu, ponieważ informacja została podana tylko na tablicy obwieszczeń. Mieszkańcy już skarżą się na dewastację dróg powodowaną przez ciężkie samochody transportujące żwir. Obawiamy się o odwierty, z których będą pobierać wodę głębinową, co może obniżyć stan wód jezior oraz zanieczyścić cieki wodne i grunty, być może skażoną wodą. Nie pomyślano również o mieszkańcach, letnikach i innych, którzy nie będą wiedzieć, że taka inwestycja ma powstać. Inwestycja ta może zagrozić interesom ludzi, którzy wynajmują kwatery turystom, a także sprzedawcom działek pod zabudowę, których atrakcyjność i cena znacząco spadną. W związku z powyższym domagamy się powstrzymania tej inwestycji oraz ochrony naszego środowiska.

Mateusz Machowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mateusz Machowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...