STOP BUDOWIE WYSOKICH BUDYNKÓW WOKÓŁ ZALEWU W SUCHEDNIOWIE

Ochrona Naszego Miasteczka, Zalewu i Terenów Zielonych! 


Szanowne Władze Miasta i Gminy, 

My, mieszkańcy i obrońcy naszego urokliwego miasteczka, stanowczo zwracamy się do Państwa w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który niepokojąco zakłada przekształcenie terenów niezabudowanych "zieleń parkową na skarpie" w tereny pod zabudowę noclegową. 

Stanowisko Społeczności: ·     

Brak Akceptacji dla Zmian: Odrzucamy planowane zmiany, które zagrażają naszym terenom zielonym i charakterowi krajobrazowemu naszego miasta.·    

Zdecydowany Sprzeciw: Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec zmian, które naruszają nasze dziedzictwo przyrodnicze.·     

Wymagamy Partycypacji: Wymagamy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na kształt naszej przestrzeni i byli pełnoprawnymi uczestnikami decyzji dotyczących planu zagospodarowania. 

Nasze Postulaty:·     

Bezwzględna Ochrona Terenów Zielonych: Bezwarunkowa ochrona terenów "zieleń parkową na skarpie" przed wszelką zabudową noclegową.·     

Szanowanie Krajobrazu: Wzbraniamy się przed każdą zmianą, która zagraża integralności i urokowi krajobrazu naszego miasta.·     

Zmiana Kierunku Planu: Rozważenie alternatywnych rozwiązań, które nie ingerują w nasze unikalne tereny zielone. 

Apelujemy o Natychmiastowe Działanie:·     

Dostęp do Informacji: Zapewnienie pełnej dostępności i zrozumiałości informacji na temat planowanych zmian.·     

Szacunek Dla Opinii Społecznej: Poszanowanie wyrażanych opinii mieszkańców i uwzględnienie ich w procesie decyzyjnym.·     

Ochrona Naszej Przyszłości: Działanie z myślą o przyszłych pokoleniach i zapewnienie im dziedzictwa przyrodniczego.

Jesteśmy zdeterminowani bronić naszego miasteczka, zalewu i terenów zielonych. Nasza determinacja jest równie silna, co miłość do naszego wspólnego domu.   

Z poważaniem,  

Mieszkańcy i Obrońcy Naszego Miasta

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Patrycja Kim do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...