STOP NIENAWIŚCI W POLSKICH MEDIACH

List otwarty do przedstawicieli i przedstawicielek mediów

Gdańsk, 21 stycznia 2019  
 
STOP NIENAWIŚCI W POLSKICH MEDIACH
 
"Kryterium doboru informacji w międzyludzkim komunikowaniu się powinna być prawda, a nie ich atrakcyjność medialna, ideologiczna, polityczna lub komercyjna. Granicą wolności słowa, wytyczoną przez sumienie, jest dobre imię innych."
- fragment Karty Powinności Człowieka, zredagowanej w Gdańsku w 2000 roku. 
 
My, czytelnicy i czytelniczki, odbiorcy mediów, a także dziennikarze i dziennikarki, ludzie mediów, oczekujemy od wydawców wyraźnego sprzeciwu i czytelnych działań wobec pogłębiającej się zapaści debaty politycznej w Polsce. Zapaści, która eskaluje, powszednieje i umocowuje się, prowadząc do zaostrzania sporu, polaryzacji emocji i atmosfery nienawiści.
 
Domagamy się od wszystkich zaprzestania języka nienawiści, pogardy i wykluczenia.
 
Apelujemy do wszystkich polskich wydawców o politykę NO PLATFORM wobec polityków, działaczy i osób, które słyną z języka nienawiści, które pod płaszczykiem elokwencji i wyrazistych przekonań przemycają opinii publicznej pogardę, nienawiść i poczucie wyższości wobec innych ludzi. 
 
Sprzeciwiamy się promowaniu na łamach mediów ludzi ze względu na ich fałszywie rozumianą kontrowersyjność. Uważamy, że nienawiść nie jest kontrowersyjna, jest tylko zła. Na łamach mediów nie może być na nią miejsca.
 
Domagamy się, by nie cytować nienawistnych, dyskryminujących wypowiedzi polityków, lecz je omawiać i relacjonować krytycznie.. 
 
Domagamy się, by relacjom z nienawistnych wydarzeń, demonstracji czy "happeningów" zawsze towarzyszyło omówienie ze strony ekspertów i ekspertek, wyjaśniających znaczenie języka nienawiści i przemocy symbolicznej. 
 
Sprzeciwiamy się fałszywie rozumianej bezstronności, w imię której ludzie nienawidzący innych ludzi dostają przestrzeń swobodnego głoszenia swoich nienawistnych poglądów na łamach medialnych debat i artykułów.  
 
Domagamy się złagodzenia języka w prasowych nagłówkach i rezygnacji z nadmiernie sensacyjnego, emocjonalnego wydźwięku publikacji dotyczących sytuacji społecznej i politycznej w Polsce.
 
Apelujemy do wydawców o zdecydowaną, wyrazistą postawę w zakresie nienawiści i pogardy w komentarzach pod publikowanymi materiałami. Oczekujemy zwiększenia starań i realnej zmiany w zakresie moderowania opinii przejawiających cechy mowy nienawiści. 
 
W imię odpowiedzialności za jakość debaty w Polsce i jej konsekwencji dla naszej wspólnej przyszłości oczekujemy od Czwartej Władzy stania na straży wartości - Praw Człowieka, demokracji, szacunku i merytorycznej debaty. 
 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kamila Wyroślak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook