Stop wycince drzew w Bielinie

 

Pan Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

w Szczecinie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 

Szanowny Panie Marszałku,

W oparciu o Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 870) kierujemy do Pana Marszałka petycję w interesie publicznym, dotyczącą wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, konkretnie ochrony przed wycinką alei lipowej w Bielinie i innych drzew ją tworzących w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 125.

Gmina Moryń należy do najpiękniejszych terenów Pomorza Zachodniego. Obszar ten wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i edukacyjnymi, przez co jest bardzo atrakcyjny turystycznie. Niestety stan ten może już wkrótce ulec zmianie ze względu na plan przebudowy drogi wojewódzkiej nr 125. W ramach tego przedsięwzięcia przeznaczono do wycinki całą poniemiecką aleję lipową we wsi Bielin. Projekt zakłada ścięcie 189 zdrowych drzew, w większości miododajnych lip (ponumerowanych od 1 do 27 i od 69 do 188). Biorąc pod uwagę fakt, że ww. aleja jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, działanie takie należy uznać za barbarzyńskie. Chęć wycięcia dębu szypułkowego o obwodzie 330 cm, pretendującego do zapisania go jako pomnika przyrody, utwierdza w tym przekonaniu. Dodatkowo podczas modernizacji drogi uszkodzeniu może ulec zabytkowy przykościelny mur. Wydawać by się mogło, że naturalnym powinno być dostosowanie opracowanego przed wieloma laty projektu do obowiązujących dzisiaj standardów zachowania zieleni, w tym konieczności ocalenia dużych, dorosłych drzew, których braku po wycince przez dziesięciolecia nie zrekompensują młode nasadzenia.

Droga nr 125 obecnie nie spełnia wymogów drogi wojewódzkiej ze względu na niewystarczającą szerokość (5,5 m). Poszerzenie pasa jezdni pozwoli na swobodny ruch tirów, które w szybkim czasie zniszczą jej nawierzchnię, co pod znakiem zapytania stawia w ogóle sens przeprowadzenia tej inwestycji. Ponadto należy sobie zdawać sprawę, że przejazdy samochodów ciężarowych będą uciążliwe dla mieszkańców wsi ze względu na generowany hałas, a stare, ceglane domy mogą nie wytrzymać drgań spowodowanych przez te ciężkie pojazdy. Wzmożony ruch aut będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci. Zaznaczyć też należy, że cała wieś znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków jako układ ruralistyczny. Poza tym przedsięwzięcie może stać się furtką do wycięcia kolejnych drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w stronę Macierzy i w stronę Wierzchlasu, a także uruchomienia kolejnej kopalni żwiru.

Droga wojewódzka nr 125 wymaga remontu, ale nie powinno to odbywać się kosztem wycinki starych, zdrowych drzew, które są siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Okolica jest znana ze swoich słynnych miodów. Co się stanie z pszczołami, gdy pod topór pójdzie tyle drzew? Nie pozwólmy rujnować tego, co piękne i unikalne. Chrońmy nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, dbajmy o ekologię. Nie pozwólmy wyciąć alei lipowej w Bielinie, bo pozostanie nam jedynie podziwianie jej piękna na zdjęciach i obrazach, takich jak akwarele córki byłej właścicielki Bielina Adelaidy von Weyhern (https://berlin.museum-digital.de/object/96585).

Podpisując tę petycję jednoznacznie domagamy się odstąpienia od planowanej wycinki drzew podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 125.

Podajemy link do zdjęć – stan z chwili obecnej. https://drive.google.com/drive/folders/1OCEIO2NU4jV8wK4TnOpjL5DnZE4ZaFNy?usp=sharing

 

Mieszkańcy Gminy i Miłośnicy  Regionu

 

Pismo od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyttków

kons.jpg

270084065_297428225762142_6734400856462979259_n.jpg

271195230_5015666101826905_3589381076018327096_n_(1).jpg

269878286_439124534419013_6996336531796961848_n.jpg

269863112_451688906658798_6538978372955109891_n1.jpg

269284561_449565463390368_5156556403913920318_n.jpg