STOP wycinkom tyskich lasów.

318672297_1760850017635336_1045950298965591828_n.pngW ostatnich latach temat wycinki lasów budzi coraz większe społeczne kontrowersje.
Lasy publiczne, zgodnie z ustawą o lasach powinny spełniać równocześnie trzy funkcje przyrodniczą, społeczną i gospodarczą (produkcyjną). Zbyt intensywna gospodarcza eksploatacja lasów sprawia, że lokalna przyroda nie jest wystarczająco chroniona, lasy przestają chronić przed suszą i upałem, a mieszkańcy nie mają gdzie chodzić na spacery.

W związku z możliwością wyrażenia woli społecznej w konsultacjach nad Projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kobiór na lata 2023-2033 wnosimy o przyjęcie następujących propozycji, w formie 3 głównych postulatów. Prosimy o:
1. Wzmocnienie funkcji społecznej lasów, zgodnie z Zarządzeniem 58 Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych. Kompleksy leśne Nadleśnictwa Kobiór położone są wokół gęstej sieci terenów zurbanizowanych, intensywnie zabudowanych i zaludnionych, a jednocześnie uszkodzonych przez przemysł. Lasy Nadleśnictwa Kobiór stanowią bezcenną ostoję dla społeczeństwa całej aglomeracji śląskiej, służą do aktywnego wypoczynku i pozwalają na zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego odwiedzjących je osób. Wnosimy, aby tereny te zostały potraktowane specjalnie, a planowana gospodarka leśna wspomagała ich ochronę i odpowiednią kondycję.
2. Wzmocnienie ochrony wartości przyrodniczych lasów Nadleśnictwa Kobiór ze szczególnym uwzględnieniem ochrony starodrzewu poprzez odstąpienie od wycinki drzew, które przekroczyły wiek rębny (z uwagi na ich niską wartość użytkową, a wysoką przyrodniczą) w wydzieleniach, a także wzmocnienie funkcji wodochronnej/retencyjnej poprzez wyłączenie z prowadzenia gospodarki leśnej terenów wilgotnych/podmokłych i źródliskowych. 
3. Odejście od rębni zupełnych w lasach ochronnych w myśl zrównoważonej gospodarki leśnej promującej naturalne odnowienie lasu (lasy ochronne stanowią aż 88% powierzchni terenów leśnych Nadleśnictwa Kobiór), zgodnie z Projektem Karty Lasów Ochronnych Miast. Powyższe postulaty zostaną rozwinięte o wskazanie dokładnych wydzieleń/lokalizacji oraz uzasadnione co do stosowności ich wprowadzenia w projektowanym PUL.

Link do mapy wskazującej konsultowane obszary.

Z poważaniem 
mieszkańcy, którym leży na sercu kondycja lasów Nadleśnictwa Kobiór 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że FB/AlarmDlaDrzew będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...