STOP WYPRZEDAŻY TERENÓW ZIELONYCH W KOZIENICACH

My mieszkańcy Ziemi Kozienickiej sprzeciwiamy się sprzedaży działek przy ulicy Warszawskiej, położonych między ulicami Legionów i Sportową o ogólnej powierzchni 4240m2. 

Teren ten jako jeden z niewielu już obszarów zielonych na terenie naszego miasta powinien być zagospodarowany dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych i służyć wszystkim mieszkańcom i turystom odwiedzającym Kozienice. 

Sprzedaż tego obszaru osobie prywatnej spowoduje, że nowy właścicel zagospodaruje ten teren dla celów biznesowych (usługowych lub budowlanych), czego efektem będzie zniszczenie terenów zielonych w centrum naszego miasta.


Asia Czechyra (inicjatywa mieszkańców miasta)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Asia Czechyra (inicjatywa mieszkańców miasta) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...