Strzelnica Ratowice - STOP dla hałasu i zanieczyszczania środowiska.

Petycja skierowana do Wójta Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Niniejsza petycja dotyczy Strzelnicy Sportowo Rekreacyjnej w Ratowicach zlokalizowanej na działce 172/8, obręb Ratowice, w gminie Czernica, w powiecie wrocławskim na Dolnym Śląsku.

Jako mieszkańcy miejscowości znajdujących się w pobliżu obiektu "Strzelnica Sportowo Rekreacyjna w Ratowicach" pragniemy zadać Wójtowi następujące pytania:

1. Kto i w jakich okolicznościach zatwierdził regulamin Strzelnicy Sportowo Rekreacyjnej w Ratowicach?

2. Czy w procesie zatwierdzania regulaminu dopełniono wymogów kontroli formalnej obiektu, a w szczególności zachowania odpowiedniej sekwencji zdarzeń, a mianowicie, najpierw potwierdzenia legalności lokalizacji i budowy strzelnicy oraz możliwości przystąpienia do użytkowania strzelnicy, zaś końcowo — zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, zgodnie z którym prowadzący strzelnicę powinien na strzelnicy w widocznym miejscu umieścić m.in. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.

Więcej informacji: https://czasopismo.legeartis.org/2019/11/zatwierdzenie-regulaminu-strzelnicy/

3. Czy wójt, jako organ wydający decyzję o zatwierdzeniu regulaminu obiektu zdaje sobie sprawę, że aby móc taką decyzję wydać, musi wiedzieć czy obiekt będzie spełniał wymogi prawne, a braki stanowią przeszkodę do zatwierdzenia regulaminu?

4. Czy Wójt gminy Czernica potwierdza spełnienie przez obiekt "Strzelnica Sportowo Rekreacyjna w Ratowicach" następującego ustawowego warunku:

art. 46 ust. 1-2 ustawy o broni i amunicji
"Strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy."

Poniżej umieszczamy kopię filmu opublikowanego na fejsbukowym profilu właściciela strzelnicy pod adresem https://www.facebook.com/100013956436669/videos/pcb.958250587983480/958250451316827

 

6. W związku z ujawnieniem nielegalnego składowiska odpadów na terenie Strzelnicy, jakie działania podjęto w stosunku do właściciela terenu?

7. Czy władze gminy badały wpływ obiektu na środowisko naturalne?

8. Czy władze gminy przymują do wiadomości fakt, że w jednym z setek wystrzeliwanych codziennie na strzelnicy nabojów znajduje się od kilku do kilkudziesięciu gramów ołowiu i że ołów ten (w ilościach do kilku kilogramów dziennie) może zanieczyszczać działkę oraz działki okoliczne, a także może przedostawać się do wód gruntowych?

9. Czy władze gminy zdają sobie sprawę, że na Strzelnicy Ratowice używa się broni automatycznej i półautomatycznej?
Prosimy o odpowiedź na petycję na adres:

Artur Kowalczyk i Mieszkańcy Wojnowic
Świetlica Wiejska
ul. Główna 41,
55-003 Wojnowice

Adres email:

mieszkancy.wojnowic[małpka]gmail.com


Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Artur Kowalczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...