Szanowny Panie Prezydencie wspaniałego i bohaterskiego Narodu Ukraińskiego!

List otwarty do Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego
Lublin, 25.03.2022
 

Szanowny Panie Prezydencie wspaniałego i bohaterskiego Narodu Ukraińskiego!

My, ewangeliczni chrześcijanie, z wielkim podziwem, modlitwą i realnym wsparciem wielu naszych kościołów patrzymy na heroiczną walkę Narodu Ukraińskiego z rosyjskim barbarzyństwem. Podziwiamy Wasze oddanie dla ojczyzny, jedność w obliczu agresji Rosji oraz troskę o Wasze kobiety, dzieci i starców. Zapewniamy, że szczególnie ukraińskim sierotom, wdowom i innym potrzebującym będziemy dalej nieść potrzebną pomoc aż do całkowitego zwycięstwa nad zbrodniczą Rosją Putina. Będziemy prosić Boga o pokój dla Ukrainy, ale nie pokój przez kapitulację i przyjęcie rosyjskiej dominacji, ale przez zwycięstwo nad Imperium Zła!

Chcemy też wyrazić szczególną wdzięczność Panu Prezydentowi, że osobistym przykładem, ryzykując życie, natchnął Pan swój Naród do niezwykłych czynów, które sławią Ukrainę na całym świecie. Te czyny dają też wszystkim ludziom uciskanym przez komunistów i tyranów nadzieję, że nawet w sytuacji niemalże beznadziejnej możemy z pomocą Boga zwyciężać Zło. Na ręce Pana Prezydenta składamy też wyrazy najwyższego uznania dla bojowego kunsztu, męstwa i moralnej postawy na polu walki dla każdego ukraińskiego żołnierza!

Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu niezwykłemu świadectwu chrześcijanie na całym świecie porzucą naiwne myślenie o biernym ustępowaniu wobec zła i zmobilizują się do jasnego i bezkompromisowego opowiadania się za Prawdą, Dobrem i Życiem.

Pastor Paweł Chojecki
Pastor Radosław Kopeć 
Pastor Paweł Machała 
Pastor Michał Fałek

Kościół Nowego Przymierza w Lublinie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...