Tak dla drezyn rowerowych na historycznej Galicjance 104

5-1540036364-Cats_family-m.jpgZwracamy sie do Ministra Infrastruktury o wstrzymanie planowanej rozbiórki odcinka linii kolejowej z miejscowości Męcina do miejscowości Mordarka (od km 61,1 do km 50,3). Odcinek ten jest jednym z najpiękniejszych fragmentów linii kolejowych w Polsce. Odcinka tego nie obejmuje modernizacja linii 104 i w żaden sposób nie koliduje z tą modernizacją. Można na nim utworzyć dużą atrakcję turystyczną w regonie jaką bez wątpienia będą drezyny rowerowe. Na odcinku znajdują się dwie XIX - wieczne stacje kolejowe. W pomieszczeniach tych dworców można by utworzyć biura obsługi takich drezyn, czym się zajmie operator wybrany przez gminę. Przy stacjach znajdują się dawne place ładunkowe które idealnie nadają się na parkingi dla turystów. Właściwie wszystko jest gotowe na utworzenie takiej atrakcji. Linia kolejowa 104 z Chabówki do Nowego Sącza została zbudowana w 1884 roku i nie można dopuścić, żeby nic po niej nie zostało. Obecna rocznica 140 - lecia tej linii to doskonała okazja do zachowania jej historycznego fragmentu dla przyszłych pokoleń. Drezyny rowerowe byłyby kontynuacją jej kolejowego charakteru i podtrzymaniem kolejowej tradycji w regionie. Planowane zniszczenie tego odcinka będzie niepowetowaną stratą nie tylko dla regionu Małopolski ale dla naszej kolejowej historii.

Poniżej w linku list otwarty Towarzystwa Entuzjastów Kolei:

tek.org.pl/linia104/apel.html


Czesław Szewczyk, Stowarzyszenie "Galicjanka"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Czesław Szewczyk, Stowarzyszenie "Galicjanka" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...