Tak dla Hali Targowej w Krakowie, nie dla nocnego klubu!

Petycja
w sprawie zagospodarowania Hali Targowej w Krakowie

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu wstrzymania zagospodarowania części budynku Hali Targowej przy ul. Daszyńskiego 3 w Krakowie na potrzeby organizacji w tym budynku 3-kondygnacyjnego klubu nocnego. Sprzeciw wobec tych planów wyraziła już znaczna liczba mieszkańców naszego miasta, uważając w szczególności, że ten zabytkowy budynek nie powinien zostać przeznaczony do celu, który zamiast przynosić korzyści okolicznym mieszkańcom, będzie powodował zakłócanie spokoju i porządku w godzinach nocnych.

Zespół zabudowań Hali Targowej, wzniesiony w latach 1937-1940, jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i stanowi obecnie własność gminy Kraków, pozostając jednak w użytkowaniu wieczystym Społem Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców. Plany przeznaczenia tego budynku na klub nocny o tak dużych gabarytach poważnie zaniepokoiły mieszkańców, szczególnie ze wskazanych wyżej względów bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Naszym zdaniem dużo bardziej adekwatnym celem przeznaczenia tego zabytkowego budynku byłoby stworzenie w nim ponownie hali targowej na miarę standardów europejskich, np. takiej, którą może poszczycić się Barcelona (La Boqueria) czy Monachium (Viktualienmarkt). Tego typu miejsca są pożyteczne i chętnie odwiedzane przez mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych dotyczących przyszłego przeznaczenia tego budynku, tak by mógł on z powodzeniem wpisywać się w historyczny charakter naszego miasta.

 

Edit. Wnioskujemy także do Małopolskiej Konserwator Zabytków o wpisanie ww. terenów do rejestru zabytków.


Aleksander Miszalski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Aleksander Miszalski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...