Tak! Dla poprawy komunikacji w Gminie Dopiewo!

Szanowni Państwo, Drodzy Zarządcy Gminy Dopiewo

 

Jako mieszkańcy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 729 w godzinach pozaszczytowych oraz w weekendy. Obecna częstotliwość kursów w tych okresach jest niewystarczająca i negatywnie wpływa na życie mieszkańców naszej gminy. Chcielibyśmy przedstawić kilka kluczowych argumentów oraz korzyści płynących z wprowadzenia proponowanych zmian.

 

Argumenty popierające potrzebę zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów:

 

1. Dostępność komunikacyjna dla wszystkich mieszkańców:

   - Mieszkańcy pracujący na zmiany, studenci oraz osoby starsze często muszą korzystać z transportu publicznego poza godzinami szczytu. Rzadkie kursy autobusów powodują, że są zmuszeni do długiego oczekiwania na przystankach, co jest szczególnie uciążliwe w okresie zimowym oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

2. Wsparcie dla osób nieposiadających własnych środków transportu:

   - Nie każdy mieszkaniec posiada samochód, a transport publiczny jest dla wielu jedyną możliwością dotarcia do pracy, szkoły czy na zakupy. Zwiększenie częstotliwości kursów zapewni im większą niezależność i komfort.

 

3. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego:

   - Regularnie kursujące autobusy mogą zachęcić więcej osób do korzystania z transportu publicznego zamiast samochodów, co przyczyni się do zmniejszenia ruchu drogowego i zanieczyszczenia powietrza.

 

Pozytywne skutki wprowadzenia proponowanego rozwiązania:

 

1. Poprawa jakości życia mieszkańców:

   - Skrócenie czasu oczekiwania na autobusy pozwoli mieszkańcom lepiej zarządzać swoim czasem i uniknąć stresu związanego z długim oczekiwaniem na transport.

 

2. Ochrona środowiska:

   - Większa liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego zamiast samochodów przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i poprawy jakości powietrza w mieście.

 

3. Rozwój lokalnej gospodarki:

   - Lepsza komunikacja w weekendy umożliwi mieszkańcom łatwiejszy dostęp do lokalnych sklepów, restauracji i innych usług, co może pozytywnie wpłynąć na lokalną gospodarkę.

 

4. Zwiększenie bezpieczeństwa:

   - Częstsze kursy autobusów mogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród pasażerów, zwłaszcza wieczorem, dzięki skróceniu czasu oczekiwania na przystankach.

 

W związku z powyższymi argumentami, proszę o rozważenie prośby społeczności i podjęcie działań zmierzających do zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów w godzinach pozaszczytowych oraz w weekendy. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie tych zmian przyniesie wiele korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całej gminie.

FOT_0024-2.jpeg

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dominik Kubiak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...