Tak dla przebudowy drogi powiatowej 4305W w gminie Radzymin.

Łosie, dnia 09.05.2022 r  

W imieniu mieszkańców

Ewelina Kostrzewa Radna Rady Miejskiej w Radzyminie

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak

ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

  Petycja w sprawie przebudowy drogi powiatowej 4305 W

na odcinku ul. Mokra-Mokre-Łosie.

  Szanowny Panie Starosto! Na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Dz.U. z 2018 r. poz. 870. My niżej podpisani składamy na ręce Pana Starosty Adama Lubiaka petycję o pilne podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do kompleksowej przebudowy drogi powiatowej 4305 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. odwodnieniem, przebudową mostu na rzece Rządzy, wybudowaniem ciągów pieszo-rowerowych oraz bezpiecznych przejść dla pieszych. W/w droga powiatowa od wielu lat jest jedną z najbardziej niebezpieczniejszych dróg w gminie Radzymin. Ze względu na swoją lokalizację jest to droga dojazdowa do terenów rekreacyjnych, którą wraz z nadejściem wiosny aż do jesieni generuję ogromny ruch samochodów. Dodatkowo należy dodać, iż w 2016 roku, bez konsultacji z mieszkańcami, Powiat Wołomiński wydał decyzję środowiskową na działalność pobliskiej żwirowni, która przyczyniła się do katastrofalnego stanu poboczy, zniszczenia przepustów oraz nawierzchni oraz przyczyniła się do ogromnej uciążliwości w życiu codziennym dla mieszkańców. Pomimo, że żwirownia nie znajduję się w naszej gminie to, jako mieszkańcy narażeni jesteśmy na nieustający ruch, hałas a także niszczenie naszego mienia jak ogrodzenia czy pęknięcia ścian domów. Warto pamiętać, że droga powiatowa pozbawiona jest w rzeczywistości jakiegokolwiek pobocza, gdyż przez lata zaniedbań pobocza zapadły się i porosły drzewami i krzakami. W 2018 roku z radością przyjęliśmy widomość o wszczęciu projektowania przebudowy drogi powiatowej, pokładając nadzieję na niezwłoczną realizację tej priorytetowej inwestycji nie tylko dla mieszkańców ale również pozostałych użytkowników drogi. W kolejnych latach gmina Radzymin podjęła próby wsparcia finansowego, aby przedmiotowa inwestycja w końcu została rozpoczęta, ale niestety do dnia dzisiejszego nie udało się tego osiągnąć. Pomimo, że sukcesywnie, co roku od kilku lat nakładka jest naprawiana przez Powiat to bezpieczeństwo na tej drodze pozostawia wiele do życzenia. Piesi oraz rowerzyści nie czują się bezpiecznie poruszając się drogą, która generuje tak ogromny ruch samochodów ciężarowych. W związku z powyższym my mieszkańcy wnioskujemy o jak najszybsze podjęcie działań oraz zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac przebudowy przedmiotowej drogi a tym samym pozytywne przychylenie się do naszego postulatu. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do podjęcia bardziej radykalnych działań, aby wpłynąć pozytywnie na podejmowane w tym temacie kroki i decyzje przez zarządcę drogi.

  Z wyrazami szacunku,

Ewelina Kostrzewa                      


Ewelina Kostrzewa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewelina Kostrzewa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )