TAK dla psiego parku/wybiegu na osiedlu Baranówka w Rzeszowie

Masz dość, że nie masz gdzie spuścić psa? Może jesteś po drugiej stronie i masz dość, że właściciele psów spuszczają je bez nadzoru? Zróbmy w takim razie coś razem!

Stworzyliśmy petycję w sprawie psiego parku/wybiegu na osiedlu Baranówka w Rzeszowie, swoim podpisem przyczynisz się do polepszenia stosunków między posiadaczami psów, a pozostałymi mieszkańcami. Zadbajmy razem o bezpieczeństwo, i czystość osiedla Baranówka jak i zadowolenie naszych psów. Taka przestrzeń nie tylko będzie świetnym mijscem do puszczania psów przez mieszkańców naszego osiedla, ale również całego Rzeszowa. Dwa parki dla psów to niewystarczająco jak na nasze piękne, duże miasto! 

Poniżej tekst całej petycji:

PETYCJA

Rzeszów, 22.04.2021

Osoby reprezentujące:
Izabela Bassa
Elżbieta Polak
Adres do korespondencji
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Aleksandra Wąsowicz-Duch
Dyrektor Zarząd Zieleni Miejskiej miasta Rzeszowa
Zarząd Zieleni Miejskiej miasta Rzeszowa
Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

 

 

Na podstawie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 o petycjach (tj. Dz. U. 2018. poz.870) zwracamy się z prośbą o wykonanie wybiegu dla psów /  psiego parku na osiedlu Baranówka.  Wykonanie takiego parku jest zarówno w naszym interesie jako podmiotu wnoszącego petycję jak i w interesie publicznym, oraz będzie to środek do promocji miasta Rzeszowa (Stolicy Innowacji). Na ten moment w Rzeszowie znajdują się dwa parki tj. w Parku Zdrowia Osiedle Kmity Staroniwa oraz Bulwary Park Kultury i Wypoczynku. Jak na miasto posiadające 196 821 mieszkańców, oraz 129km2 powierzchni jest to stanowczo za mało by każdy właściciel psów miał równy dostęp do takich ośrodków. Wielu właścicieli psów jest schorowanych lub w podeszłym wieku i nie mogą pozwolić sobie na dojazdy lub długie spacery do istniejących parków. Motywujemy swoją prośbę:

1.       Szybkim wzrostem ilości posiadaczy psów na osiedlu Baranówka (oraz w jego okolicy) w stosunku do lat poprzednich

2.       Zapobieganiem występowanie u psów zachowań agresywnych przez odpowiednią socjalizację. Psie parki pozwalają na socjalizacje zwierząt zarówno z innymi psami jak i z ludźmi na każdym etapie ich życia. Jak pokazują badania; błędny, bądź zupełny brak socjalizacji psów może prowadzić do zachowań agresywnych i bardzo niebezpiecznych, mogących skończyć się poważnymi uszkodzeniami ciała zarówno u zwierząt jak i u ludzi. Swoją tezę ugruntowujemy w naukowych pismach z całego świata opisujących powody agresji u zwierząt, między innymi: Sadowski B., 2006 – Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN, Warszawa, Dehasse J., 2006 – Agresja u psów. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych psów. Galaktyka, Łódź,  Dierendonck M., Schilder M., Vries H., 1995 – Netherlands Journal of Zoology, . Houpt K., 2005 – Domestic animal behaviour. Blackwell Publishing Iowa.

„Agresja u zwierząt jest zagadnieniem złożonym o zróżnicowanym podłożu. Wśród czynników prowadzących do agresji można wyróżnić dwie ogólne kategorie. Pierwsza to czynniki psychobiologiczne[…]. Drugą grupę stanowią czynniki środowiskowe, takie jak błędna socjalizacja, nieprzyjazne otoczenie czy nieodpowiedzialni właściciele zwierząt.”[1]

Przez poprawną socjalizację rozumiemy spotkania zwierząt w miejscach ogrodzonych (parki/ wybiegi dla psów), w których zwierzęta spotykają się pod opieką właścicieli. W takich miejscach młode psy uczą się zachowań społecznych, dzięki czemu eliminuje lub zmniejsza się problem gryzienia (który jest poważnym problemem wśród psów za szybko odstawionych od matki), a starsze mogą pobiegać, co pozytywnie wpływa na ich ogólny stan zdrowia, stawów, układu kostnego jak i mięśniowego. Dodatkowo psy, które mają kontakt z innymi przedstawicielami swojego gatunku, w kontrolowanych warunkach, uczą się współistnienia, a także zmniejsza się ich poziom agresji wynikający z terytorialności psów.

3.       Coraz częstsze przypadki trucia psów na terenie Rzeszowa, zwłaszcza na terenie osiedla Baranówka. Od dłuższego czasu obserwuje się sadystyczne działania w stosunku do psów, objawiające się podrzucaniem zatrutego jedzenia i/lub ukrywaniu w nim niebezpiecznych przedmiotów takich jak między innymi gwoździe, szkło czy żyletki. Sprawy są zgłaszane na policję i straż miejską, jednak bez widocznych rezultatów.  

4.       Dbałość o czystość miejsc publicznych. Częstym problemem na osiedlu Baranówka jest niesprzątanie przez właścicieli psich odchodów. Parki/ wybiegi dla psów zmniejszają częstotliwość takich zachowań przez wzajemne zwracanie uwagi. Jak można zauważyć na istniejących już parkach w Rzeszowie problem niesprzątania po psach nie występuje bądź jest minimalny. Zmniejsza to rozwijanie i przenoszenie psich chorób jak i pasożytów znajdujących się w odchodach, dzięki czemu chronimy zarówno zwierzęta jak i najmłodszych obywateli przed konsekwencjami zetknięcia z psimi odchodami.  

5.       Ruch jest potrzebny psom do zdrowego rozwoju zarówno psychicznego jak i fizycznego, a niestety w Rzeszowie nie ma wystarczająco miejsc gdzie można spuszczać psy bez kar finansowych. W tym momencie w Polsce zwiększono mandaty za puszczanie psa bez nadzoru, co jest mylnie rozumiane jako zupełny zakaz spuszczania ze smyczy. Powoduje to zatargi miedzy posiadaczami psów, a przeciwnikami spuszczania ich ze smyczy, często też dochodzi do wulgarnych gróźb w kierunku posiadaczy psów. Co nie zmienia faktu, że spuszczanie psów nawet ułożonych i usłuchanych może poskutkować  nagłym ich oddaleniem się w kierunku obcego lub dziecka, co może wywołać stres lub traumę. Wystarczy ogrodzenie zielonego terenu by zarówno właściciele psów byli zadowoleni, że ich psy mają możliwość nieskrępowanego ruchu, jak również dzieci, rodzice i inni mieszkańcy osiedla Baranówka czuli się bezpiecznie i komfortowo w swoim otoczeniu.  

6.       Ucieczki psów. Coraz częstszym problemem w Rzeszowie jak i na terenie osiedla Baranówka są zaginięcia psów. Powodem jest nagłe oddalenie się spuszczonego ze smyczy psa idącego za zapachem bądź zwierzęciem, zerwanie ze smyczy, czy ucieczka z terenów prywatnych znajdujących się na terenie osiedla Baranówka i do niego przylegających. Wzrost problemu jest zauważalny zarówno na mediach społecznościowych, na dużej ilości ogłoszeń zamieszczanych na drzewach, murach i tablicach jak i wzrostu częstotliwości wezwań Straży Miejskiej czy schroniska do bezpańsko chodzących psów. Właściciele psów chcieliby mieć miejsce gdzie mogliby spuszczać swoje czworonogi bez obawy, że mogą nagle zniknąć z zasięgu wzroku.   

7.       Nagłe i jednoczesne zamknięcie pozostałych psich parków. W momencie gdy wzrastają mandaty za niedopilnowanie psów, w lasach jest zupełny zakaz ich spuszczania (art. 30 ust. 1 pkt 13 ustawy o lasach), a spuszczanie psa bez smyczy na łąkach i niezamieszkałych terenach może prowadzić do jego ucieczki za dziką zwierzyną, obydwa dostępne psie parki są zamknięte w celu konserwacji i ponownego zazielenienia.  Wymienione problemy skutkują tym, że mieszkańcy Rzeszowa nie mają gdzie swobodnie wypuszczać swoich psów, przez co cierpi zdrowie psychiczne i fizyczne psów. Dlatego też psy są spuszczane w miejscach publicznych gdzie przeszkadzają pozostałym mieszkańcom osiedla Baranówka. Stworzenie nowego psiego parku/wybiegu pozwoli w przyszłości uniknąć takich sytuacji przez rotacyjne zamykanie w celu konserwacji.

Dlatego przeciwdziałając zachowaniom agresywnym psów, dbając o to by Rzeszów dalej był kojarzony z Innowacyjnością, a co za tym idzie otwartością na zwierzęta i ich potrzeby, oraz zachowując dbałość o czysty Rzeszów i osiedle Baranówka, również mając na uwadze zdrowie i życie zarówno mieszkańców osiedla Baranówka (i okolic) jak również psów, oraz równy dostęp mieszkańców do wybiegów dla psów, powinniśmy my jako społeczeństwo, obywatele miasta Rzeszowa jak i urzędnicy pełniący służbę na jego rzecz dopełnić wszelkich starań by takie miejsce powstało na terenie osiedla Baranówka.

Petycję popieramy podpisami zebranymi zarówno droga internetową za pośrednictwem portalu www.petycjeonline.com (załącznik nr 1), jak i osobiście złożonymi podpisami pod niniejszym pismem (załącznik nr 2) w ilości ………….... podpisów.

Prosimy o jak najszybsze rozpatrzenie petycji.

…………………………………………………                   ……………………………………………..                 Reprezentant Izabela Bassa                        Reprezentant Elżbieta Polak  

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska przez Zarząd Zieleni Miejskich miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów, na stronie internetowej oraz w zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych. …………………………………………………                   ……………………………………………..                 Reprezentant Izabela Bassa                                                Reprezentant Elżbieta Polak

[1] Petrynka M., Olczak K., Klocek C., Zachowania agresywne zwierząt/Agressive behaviour in Animals, Przegląd Hodowlany, 2014

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Izabela Bassa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...