Tak dla tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej.

tramwaj_copy.png

Tramwaj wzdłuż ul. Modlińskiej to jedna z tych inwestycji, na którą od wielu lat czekają mieszkańcy dlatego też oczekujemy jak najszybszego przygotowania i realizacji inwestycji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej na odc. od pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego.
 

Ze względu na dynamiczny rozwój południowej części Białołęki, a w szczególności osiedli na Żeraniu i Piekiełku położonych po obu stronach ulicy Modlińskiej, lawinowo rosną potrzeby komunikacyjne na tym obszarze. Realizacja do 2022 r. planowanej od wielu lat budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej (na odcinku od pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego) pozwoli na:

1) Efektywne skomunikowanie Żerania, Piekiełka, Tarchomina i południowej części Białołęki oraz odciążenie przepełnionej komunikacji autobusowej.

2) Stworzenie dla mieszkańców Tarchomina alternatywnej komunikacji szynowej m.in. z II linią metra.

3) Obsłużenie placówek edukacyjnych (zdolnych przyjąć ok. 2 tysiące dzieci) oraz kolejnych osiedli na terenie Żerania i Piekiełka, które docelowo mają objąć nawet 6 tysięcy mieszkań.

4) Zmniejszenie ruchu samochodowego na tym obszarze, co może się przełożyć na poprawienie jakości powietrza.

5) Uzupełnienie brakującego odcinka, który umożliwi powiązanie komunikacją szynową praskiej strony Warszawy.

6) Wykorzystanie istniejącej infrastruktury, m.in. wiaduktów nad Kanałem Żerańskim i linią kolejową przebudowanych kosztem ponad 111 milionów złotych.

 

Adresat:
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska
sekretariat.rkaznowska@um.warszawa.pl
 

 

 

Treść petycji:

 


                                                                                                                                               Warszawa 26.02.2017 r.

 

Mieszkańcy Białołęki

Klub Radnych Razem Dla Białołęki

Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

 

 

 

 

Petycja do:

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – Pani Renata Kaznowska

 

Szanowna Pani Prezydent,

Tramwaj wzdłuż ul. Modlińskiej to jedna z tych inwestycji, na którą od wielu lat czekają mieszkańcy Białołęki. Wielokrotnie w sprawie jej przyspieszenia interweniował m.in. radny Wojciech Tumasz. Na sesji Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2016 r. na wniosek Klubu Radnych Razem dla Białołęki (Ewa Gajewska – radna, Mariola Olszewska, Joanna Rabiczko, Radny Piotr Cieszkowski, Radny Marcin Korowaj, Wojciech Tumasz) przyjęto „Stanowisko w sprawie jak najszybszego przygotowania i realizacji inwestycji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej na odc. od pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego”.

Aktualnie trwa bardzo intensywna zabudowa terenów leżących na południe od Trasy Mostu Północnego (Osiedle „Piekiełko” i Żerań). Według ofert handlowych na odcinku o długości 3,5 kilometra, po obu stronach ul. Modlińskiej, do końca dekady wybudowanych zostanie nawet 6 tysięcy mieszkań. To może oznaczać nawet 18 tys. nowych mieszkańców – w tym bardzo wiele dzieci – na terenie, gdzie w ostatnich wyborach było już zarejestrowanych około 20 tysięcy wyborców.

Beneficjentami powstania tej linii tramwajowej będą także mieszkańcy Tarchomina, dla których powstanie alternatywny przejazd transportem szynowym wzdłuż Wisły. Trasa ta ma duży potencjał w zakresie uzupełniania i odciążania innych tras komunikacyjnych oraz zmniejszenia indywidualnego ruchu samochodowego. Według najnowszych danych ZDM, ulicą Modlińską przejeżdżają ponad 52 tysiące samochodów dziennie, a Trasą Toruńską – 73 tysiące. Same autobusy nie rozwiążą na dłuższą metę problemów komunikacyjnych tej części dzielnicy, o czym świadczy np. rekordowe obłożenie linii 509 na poziomie 1400 pasażerów na godzinę (w szczycie, przy 4-5 minutowej częstotliwości kursowania).

Według WIOŚ średniodobowe stężenie pyłów PM10 (z rur wydechowych i klocków hamulcowych) jest na Żeraniu przekroczone przez 97 dni w roku (na 35 dopuszczalnych). Poza tym przewidziana jest masowa wycinka drzew w związku z inwestycjami deweloperów i modernizacją EC Żerań. Równocześnie jesienią 2017 roku na Żeraniu i Piekiełku powstaną 4 nowe, wielkie placówki edukacyjne – od żłobka, przez przedszkole, po szkołę – przeznaczone dla dzieci z całej dzielnicy. Istnieją tam już szkoła podstawowa i gimnazjum. Przepustowość uliczek, które do nich prowadzą, nie pozwoli na odwożenie samochodami około 2000 dzieci naraz. Utworzy się zatem kongestia i powstaną fatalne warunki (zanieczyszczenie), a jakość życia mieszkańców znacząco spadnie. Niezbędna jest obsługa tej okolicy transportem zbiorowym o najwyższej z możliwych pojemności i najniższej z możliwych emisji spalin, czyli tramwajem. W przeciwnym wypadku obawiamy się zakorkowania całego Żerania jako „Bramy Białołęki” oraz wieloletnich negatywnych skutków zdrowotnych dla młodszych i starszych mieszkańców.

Mając na względzie powyższe kwestie, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest to inwestycja i jakie konsekwencje mogą mieć dalsze zaniechania w jej realizacji. Brak realizacji tramwaju do 2021 r. spowoduje konieczność zapewnienia dla obsługi komunikacyjnej tego rejonu Białołęki autobusów wielkopojemnych w liczbie kilkudziesięciu na godzinę. Spowoduje to powstanie dodatkowych zatorów zarówno na ul. Modlińskiej w okolicach Mostu Grota-Roweckiego, jak i na ul. Jagiellońskiej w okolicach Ronda Starzyńskiego oraz będzie miało szereg skutków społecznych i środowiskowych.

W naszej ocenie możliwe jest zrealizowanie tej linii tramwajowej w aktualnej perspektywie budżetu unijnego, czyli do 2022 r. Uważamy, że w tym horyzoncie czasowym jest możliwe przeprowadzenie całości procedur: środowiskowej, związanej z pozwoleniem na budowę i wykonawczej. Co istotne, na potrzeby utworzenia linii tramwajowej na odcinku od pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego zostały już zrealizowane inwestycje takie jak warta ponad 111 milionów złotych przebudowa wiaduktów nad Kanałem Żerańskim i linią kolejową. Został także poczyniony szereg przygotowań w zakresie projektowo-planistycznym, co z pewnością ułatwi cały proces inwestycyjny. Dlatego też zwracamy się z prośbą o jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań w tym zakresie.

Pełna treść stanowiska Rady Dzielnicy: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0012b63b/dpcfpgzchnzgbzyjcnkayiisarqgydlh/druknr171.pdf

Strona poświęcona realizacji Tramwaju wzdłuż Modlińskiej:
https://www.facebook.com/Tramwaj-wzdłuż-Modlińskiej-1206291086063679/

 

W imieniu mieszkańców Białołęki – Agnieszka Nowak

W imieniu Klubu Radnych Razem dla Białołęki: Ewa Gajewska, Mariola Olszewska, Joanna Rabiczko, Piotr Cieszkowski, Marcin Korowaj, Wojciech Tumasz.

W imieniu Stowarzyszenia Razem dla Białołęki: Prezes Stowarzyszenia Jan Mackiewicz.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jan Mackiewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...