TAK! Dla Urzędu Pracy w Głownie!

20230401_003114_0000.jpgSzanowny Panie Starosto Powiatu Zgierskiego,

 

Temat: Petycja o przywrócenie Powiatowego Urzędu Pracy w Głownie

 

My, mieszkańcy Głowna i okolic, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu przywrócenie funkcjonowania Urzędu Pracy w naszym mieście.

Urząd Pracy został przeniesiony do miasta Zgierza, co spowodowało wiele utrudnień dla mieszkańców Głowna i okolic. W rezultacie tego przeniesienia, zmuszeni jesteśmy pokonywać dłuższą trasę, aby załatwić sprawy związane z rynkiem pracy, takie jak rejestracja, szkolenia, poszukiwanie ofert pracy oraz korzystanie z usług doradztwa zawodowego.

Uważamy, że ponowne funkcjonowanie Urzędu Pracy w Głownie przyniesie korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnej gospodarki. Dostęp do usług urzędu na miejscu pozwoli skrócić czas potrzebny na załatwienie formalności, a także zredukować koszty związane z koniecznością dojazdu do Zgierza. Ponadto, lokalny Urząd Pracy może lepiej zrozumieć specyfikę naszego rynku pracy, dostosowując swoje usługi do potrzeb mieszkańców.

Pragniemy również przedstawić te uzasadnienia w punktach, dla których warto zastanowić się nad przywróceniem Urzędu Pracy w Głownie:

  1. Wsparcie dla bezrobotnych: Osoby bezrobotne często nie mają czasu ani środków, aby dojeżdżać do oddziału oddalonego o ponad 20 km. Ułatwienie dostępu do usług związanych z poszukiwaniem pracy może przyczynić się do szybszego powrotu na rynek pracy.

  2. Osłabienie bariery transportowej: Dla wielu osób dojazd do Zgierza może być trudny, szczególnie dla tych, którzy mają problemy z transportem publicznym lub nie posiadają własnego środka transportu.

  3. Rozwój lokalnego rynku pracy: Otwarcie Urzędu Pracy w Głownie może przyczynić się do lepszego zrozumienia lokalnych potrzeb i możliwości, co pozwoli na bardziej efektywne dopasowanie osób bezrobotnych do dostępnych ofert pracy.

  4. Wsparcie dla przedsiębiorców: Lokalny Urząd Pracy może świadczyć usługi doradcze dla lokalnych firm, wspierając je w procesie rekrutacji i zatrudnianiu nowych pracowników.

  5. Integracja społeczna: Dostęp do lokalnego Urzędu Pracy może ułatwić integrację społeczną osób bezrobotnych, pomagając im w nawiązywaniu kontaktów i uczestniczeniu w różnych programach wsparcia

Wierzymy, że zrozumienie lokalnych potrzeb i realiów rynku pracy pozwoli na efektywniejsze wspieranie mieszkańców w poszukiwaniu zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego. Lokalny Urząd Pracy może również przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w regionie, wspierając przedsiębiorców oraz promując lokalne inwestycje.

Jesteśmy przekonani, że przywrócenie funkcjonowania Urzędu Pracy w Głownie będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie naszej propozycji i podjęcie wszelkich możliwych działań w celu realizacji tego postulatu.

~Mieszkańcy Głowna i okolic, 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Szymon będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...