TARCZA ANTYKRYZYSOWA dla wolnych zawodów bez stałych umów i przedsiębiorców, którzy w tym czasie mieli uruchamiać czy odwieszać i rozpoczynać na nowo działalność gospodarczą i nowych bezrobotnych

Petycja_-_Tarcza_antykryzysowa.png

 

Petycja do Rządu o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej wolnych zawodów bez stałych umów cywilnoprawnych i przedsiębiorców, którzy w tym czasie mieli uruchamiać czy odwieszać i rozpoczynać na nowo działalność gospodarczą oraz tych, którzy opisani poniżej nie dostaną jednak wsparcia i zostaną zmuszeni do zarejestrowania się jako bezrobotni.

 

Petycja o uwzględnienie w projekcie Tarczy Antykryzysowej:

- bezwarunkowego zwolnienia ze składek na ZUS na okres kryzysu bez utraty ochrony ubezpieczeniowej dla nowo-otwierających się i odwieszanych działalności gospodarczych w okresie marzec/ kwiecień/maj 2020 oraz osób, którym przez kryzys przepadły umowy o zlecenie i o dzieło i potrafią to udowodnić;

- bezwarunkwego zwolnienia ze składek dobrowolnych ZUS płaconych dotychczas przez freelancerów bez utraty ochrony ubezpieczeniowej;

- tzw POSTOJOWEGO w wysokości 2080 zł netto dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy odwieszają działalność gospodarczą lub ją właśnie otwierają lub osób nie pracujących na umowach zlecenie czy o dzieło – bo do nich nie doszło w związku z kryzysem;

- anulowanie PIT, CIT i ryczałtu ewidencjonowanego od otrzymanego w 2020 r. wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów przyznawanych na podstawie specustawy;

- zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń postojowych wypłacanych na podstawie specustawy przedsiębiorcom indywidualnym oraz osobom świadczącym pracę na podstawie umów zlecenia lub o dzieło bez rozliczania spadku zarobków wskutek przestojów wywołanych epidemią;

- zwolnienie nowych firm lub odwieszonych działalności gospodarczych z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, jakie zaciągną do 31 sierpnia br.;

- anulowanie czynszów za pracownie artystyczne/ studia fotograficzne i inne lokale w okresie zalecanej tym bardziej obowiązkowej kwarantanny;

- płatny zasiłek w wysokości POSTOJOWEGO przez okres kryzysu dla BEZROBOTNYCH zarejestrowanych od 16 marca 2020 r. - w związku z niemożnością realizacji planowanych i odwołanych projektów/ zamknięciem lub zawieszeniem działalności gospodarczej/ niemożnością planowanego odwieszenia działalności gospodarczej w związku z kryzysem i narzuconą kwarantanną epidemiologiczną;

- rekompensatę finansową dla osób poszkodowanych w postaci tzw POSTOJOWEGO za odwołane przez instytucje takie jak np.: galerie, domy kultury, muzea, sale widowiskowe;

- projekty artystyczne takie jak np. wystawy, koncerty, performance, pokazy mody, spotkania autorskie, sesje zdjęciowe, plenery artystyczne, etc.

dla osób:

- nieprowadzących działalności gospodarczej i nie mających stałych umów o dzieło czy zlecenie oraz niezatrudnionych na umowach o prace;

- przygotowujących się do realizacji projektów artystycznych/ kulturalnych i biznesowych, na które niektórzy pracowali od miesięcy aby je wdrożyć w życie w marcu/ kwietniu/ maju tego roku, a kryzys związany z epidemią albo zaprzepaścił, albo odroczył termin i teraz są bez środków do życia;

Projektów, które miały być głównym źródłem utrzymania:

  • w ramach przyznanych dotacji, które obecnie zostały cofnięte;

  • w ramach umów zlecenie/ o dzieło, do których podpisania w związku z epidemią nie doszło i nie dojdzie w najbliższym czasie, a zaplanowane były i domówione wcześniej;

  • w ramach działalności gospodarczej, która nie została jeszcze zarejestrowana, albo dopiero teraz ją zarejestrowano i można udowodnić, że przygotowania czy nawet inwestycje trwają od dłuższego czasu;

  • na podstawie odwieszenia działalności gospodarczej, do którego nie doszło w związku z kryzysem, a przedsiębiorca i przygotowywał się do tego i może nawet inwestował w to przedsięwzięcie od pewnego czasu co można udowodnić;

  • nowo otwartych działalności gospodarczych w okresie marzec/ kwiecień/ maj 2020.

     

    - oraz osób, które w marcu/ kwietietniu/ maju jednak nie dostaną żadnego wsparcia i zostaną zmuszeni do zarejestrowania się jako bezrobotni bez prawa do zasiłku wg dotychczasowych przepisów.

 

UZASADNIENIE:

1/ Zminimalizowanie skutków gospodarczych kryzysu związanego z epidemią dla osób aktywnych zawodowo lub planujących aktywność zawodową, a uziemionych kryzysem, które planowana Tarcza Antykryzysowa pomija.

2/ Uratowanie przed katastroficznymi skutkami kryzysu artystów/ twórców czy freelanserów, których planowana Tarcza Antykryzysowa pomija.

3/ Uratowanie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych przed bankructwem nim otworzyli działalność gospodarczą, którą planowali, a często w którą zainwestowali ogromne środki i czas aby otworzyć ją teraz - co niespodziewanie stało się niemożliwe.

4/ Danie szansy, pomimo kryzysu, na otwarcie nowych oraz wznowienie zawieszonych działalności gospodarczych w okresie marzec/ kwiecień/ maj 2020 r. - gdy szybki rozwój przedsiębiorca jest skrajnie ograniczony.

5/ Zmniejszenie rozwoju tzw. szarej strefy i zmniejszenia bezrobocia.

Ratujmy wszystkich nie tylko wybrańców, którym z definicji i tak jest łatwiej.

Od lat społeczeństwo jest nakłaniane z każdych stron do wzięcia spraw w swoje ręce, samorozwoju, szukania własnych inicjatyw, a teraz ogromna rzesza tych osób w tym tworzących naszą kulturę i sztukę wyląduje na marginesie społecznym jako pominięta.

Przypadków jest mnóstwo trudno mi je wszystkie przytoczyć bo nie ma na to czasu – do piątku 27.03.2020 gdy podejmowane będą prawdopodobnie ostateczne decyzje w Sejmie jest za mało czasu, ale proszę o wzięcie tej Petycji na poważnie!

Kim są osoby, o których piszę w petycji? Zgłosili się do mnie wszelcy freelancerzy: artyści i twórcy wszelkich dziedzin, styliści, charakteryzatorzy, fryzjerzy, projektanci mody, wizażystki, fotografowie, graficy, PR’owcy, marketingowcy, tłumacze, różnego rodzaju doradcy, indywidualni producenci projektów artystycznych, kulturalnych czy biznesowych, trenerzy personalni, dietetycy, szkoleniowcy, dziennikarze, korektorzy, operatorzy kamer, oświetleniowcy, etc. Oraz osoby otwierające teraz nową lub chcące odwiesić starą działalność gospodarczą, a zablokowane – salony kosmetyczne, fryzjerskie, przedszkola, sale zabaw, kawiarnie, studia fotograficzne, galerie, restauracje, punkty xero, i inne działalności gospodarcze oparte na usługach, które w obecnej sytuacji mają związane ręce…

 

ZRÓBMY COŚ – SIEDZIMY WSZYSCY UZIEMIENI W DOMACH – zamiast narzekać, panikować, oglądać tv czy grać w gierki zaangażujcie się proszę w imieniu wszystkich, których te problemy dotyczą i którzy, jak się nie zmobilizujemy, poniosą ogromne konsekwencje…

Głosujecie, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie o swoich przypadkach, albo przypadkach waszych bliskich…

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Magda do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook