Umieszczenie luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Piaseczne

Petycja skierowana do:

Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Tomasza Lewandowskiego ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa  

oraz Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Daniela Putkiewicza ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno  

Petycja

Mieszkańców gminy Piaseczno, wolontariuszy ruchu Polska 2050 dotycząca umieszczenia luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza w Piaseczne  

Niniejszym zwracamy się z wnioskiem obywatelskim dotyczącym umieszczenia przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 722 (ul. Sienkiewicza) i ul. Mickiewicza w Piasecznie luster drogowych, w celu poprawy jego bezpieczeństwa.

Prośbę naszą uzasadniamy dużą ilością zaobserwowanych kolizji drogowych na tym skrzyżowaniu, które potwierdzić może Policja. W naszej opinii główną przyczyną wypadków na tym skrzyżowaniu jest brak dostatecznej widoczności. Niewątpliwą przyczyną złej widoczności są:

  • wąski profil wyjazdu z ul. Mickiewicza,
  • wąski profil wjazdu w ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza,
  • bujna zieleń oraz słabo widoczne znaki poziome P-17 (linia przystankowa)
  • P-21 (powierzchnia wyłączona), które znajdują się przed skrzyżowaniem jadąc z Zalesia Dolnego w stronę centrum Piaseczna.

Dodatkowo przy ul. Mickiewicza mieści się szpital, co w naturalny sposób okresowo zakłóca ruch w tym miejscu (karetki pogotowia ratunkowego). To miejsce charakteryzuje się także wzmożonym ruchem pieszych do szpitala oraz do zespołu szkół nr 1. Uważamy, że umieszczenie luster na wskazanym skrzyżowaniu jest istotne dla polepszenia bezpieczeństwa tego miejsca.


Bogusław Jacek Turczyński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Bogusław Jacek Turczyński do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...