Utrzymanie dotychczasowej wysokości składki na KIF

Zwracam się do fizjoterapeutów o poparcie petycji o utrzymanie dotychczasowej wysokości składki na KIF.

Postulujemy o:

  1. redukcje kosztów prowadzenia Krajowej Izby Fizjoterapeutów (prowadzenia biur, wynagrodzenia np. vice-prezesów)
  2. zmniejszenia przelicznika do wyliczenia składki z 0,75% do 0,5% przeciętnego wynagrodzenia. 
  3. merytoryczne wsparcie fizjoterapetów z sektoru państwowego oraz prywatnego
  4. konsekwetne działania mające na celu ograniczenie działalności osób mianujących się "fizjoterapeutami", którzy jednak nie widnieją w rejestrze.
  5. marketingową kampanie zachęcającą społeczeństwo do korzystania z usług fizjoterapeutów. 
  6. wsparcie w ułatwieniu spełniania biurokratycznych obowiązków fizjoterapeutów (poradniki, pomoc prawna, konsultacje) 

Nasze postulaty uzasadniamy trudną sytuacją wielu fizjoterapeutów - w wyniku np.  pandemi Covid-19 czy zwiększonej inflacji. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamil do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...