Utworzenie punktu paszportowego w Policach

Szanowny Panie Wojewodo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o utworzenie Terenowego Punktu Paszportowego na terenie Polic.

W ostatnim czasie na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowuje się wzmożony ruch osób ubiegających się o wydanie nowego dokumentu podróży. Problem daje się zidentyfikować w chwili podjęcia prób rezerwacji terminu do złożenia stosownego wniosku. Pomimo wielu możliwości, które w przedmiotowym zakresie oferuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zarówno tradycyjna forma doręczenia stosownego formularza bez uprzedniej rezerwacji wizyty, jak i za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej, przysparza mieszkańcom Gminy Police wielu trudności. Warto odnotować, iż propozycja została entuzjastycznie przyjęta również przez mieszkańców Gmin: Nowe Warpno, Dobra i Kołbaskowo. Na tej podstawie wnioskujemy, iż Terenowy Punkt Paszportowy w Policach byłby znakomitym uzupełnieniem możliwości oferowanych przez ZUW w Szczecinie a w perspektywie mógłby znacząco zredukować ewentualne zatory w przyjmowania nowych wniosków. Tym samym, proponowane działanie przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców oraz zapewni dostęp do usługi wysoce przez nich pożądanej. Ustanowienie takiego punktu to również podkreślenia znaczenia miejscowości jako ważnego elementu obszaru metropolitalnego tak w ujęciu gospodarczym, jak i administracyjnym.

Z wyrazami szacunku

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Artur Echaust do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...