W obronie drzew w Imaginarium!

Jako właściciele nieruchomości i gruntów na terenie osiedla Imaginarium stanowczo sprzeciwiamy się przycinaniu gałęzi oraz ścinaniu drzew rosnących na terenach wspólnych jak również zmuszaniu przez administrację właścicieli mieszkań na parterze do czynienia tego w swoich ogródkach.

W dniu 20 września 2021 roku wycięto jedną sosnę oraz radykalnie przycięto gałęzie jednej z piękniejszych choinek na naszym osiedlu, a administracja ma w planach niszczenie i/lub wycinanie kolejnych drzew. Obniży to znacząco wartość naszych nieruchomości. Usuwanie drzew odbierze nam nie tylko przyjemność z patrzenia w ich konary, intymność jaką gwarantują drzewa oddzielajace od siebie nasze okna, ale będzie też zagrożeniem dla występujących na terenie naszego osiedla i w jego najbliższej okolicy chronionym gatunkom zwierząt, w tym w szczególności ptakom.

Większość z nas wybrała mieszkanie na tym osiedlu przede wszystkim ze względu na niesamowitą zieleń i liczbę drzew tu rosnących. Możliwość codziennego przebywania w tak naturalnym otoczeniu oraz oddychania czystszym powietrzem jest właśnie tym, co nasze osiedle wyróżnia wśród przewagi betonowych i smutnych osiedli w innych częściach miasta.

Administracja osiedla ma absolutny obowiązek konsultowania tak skrajnych posunięć z właścicielami mieszkań i gruntów na terenie osiedla, zamiast podejmować takie decyzje we własnym zakresie. Apelujemy do administracji o każdorazowe, szerokie konsultowanie z mieszkańcami decyzji o zmianie terenów zielonych przed dokonaniem tych zmian, a także o traktowaniu usuwania elementów zielonych jako absolutną ostateczność po sprawdzeniu wszystkich innych możliwych rozwiązań i po pisemnym udowodnieniu takiej konieczności.

Niniejszym apelem wspólnie występujemy w obronie naszych osiedlowych drzew, do których obecności nie tylko przywykliśmy, ale i do których mamy prawo, podobnie jak następne pokolenia osób mieszkających w Imaginarium.


Mieszkanki i mieszkańcy osiedla Imaginarium    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkanki i mieszkańcy osiedla Imaginarium do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...