W sprawie przywrócenie finansowania zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych w Krakowie do stawki 25 zł od dziecka

Panie Prezydencie, my niżej podpisani zwracamy się z petycją o przywrócenie finansowania zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych do stawki 25 zł od dziecka, a więc stawki sprzed pandemii. Zdajemy sobie sprawę z obecnych trudności finansowych jakie przechodzą wszystkie gminy w związku z pandemią covid-19 oraz zmianami podatkowymi, jednak zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości poszukania innych oszczędności – takich, które nie wpływają bezpośrednio na poziom edukacji naszych dzieci. Przez ostatnie 2 lata, stawka z powodu pandemii została obniżona do 15 zł od dziecka, co powoduje brak pełnej oferty na zajęcia dodatkowe. Chcielibyśmy, żeby w przedszkolach samorządowych, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, dalej prowadziły zajęcia typu rytmika, taniec, szachy, ceramika i inne, które proponuje Dyrekcja Przedszkola - podobnie jak ma to miejsce w placówkach prywatnych.

            My, przedstawiciele placówek oświatowych, Rad Rodziców oraz zatroskani rodzice chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci miały równe szanse rozwoju i dostęp do szerokiej oferty zajęć. Sprzeciwiamy się szukaniu oszczędności w dziedzinie szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci. Prosimy o przywrócenie stawki finansowania dodatkowych zajęć w przedszkolach samorządowych sprzed pandemii. 


Rafał Komarewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rafał Komarewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...