Walczymy o darmowe zajęcia Zumba na Żoliborzu

Mieszkańcy Warszawy                                           Warszawa, 30.03.2021                      reprezentowani przez:

Aleksander Peszel                                                                     

                                                                           Szanowny Pan                                                                            Paweł Michalec                                                                            Burmistrz dzielnicy Warszawa-Żoliborz                                                                            ul. Słowackiego 6/8                                                                            01-627 Warszawa  

Prośba  

Zwracamy się do Pana Burmistrza o wyrażenie zgody na prowadzenie na terenie Dzielnicy Warszawa-Żoliborz zajęć z zumby, prowadzonych przez 6 lat na terenie I. Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego przez Pana Oktawiana Zagórskiego. Ponadto prosimy o wyrażenie zgody na prowadzenie analogicznych zajęć online, dopóki nie poprawi się sytuacja, związana z pandemią i z restrykcjami dotyczących koronawirusa. Jeśli natomiast latem sytuacja się poprawi, chcielibyśmy prosić o zgodę na organizowanie naszych zajęć w plenerze. Zajęcia z zumby, prowadzone przez Oktawiana Zagórskiego, nie są jakąś amatorszczyzną. Oktawian jest świetnie przygotowanym instruktorem, bardzo zaangażowanym w to co robi. Na zajęcia te uczęszczało sporo zadowolonych osób w różnym wieku, spragnionych pozytywnej energii. Stawało się to niejako wizytówką Żoliborza, jej pozytywnym symbolem. W obecnym stanie kryzysowym to właśnie pozytywna energia ludziom bardzo potrzebna. Niezrozumiałe są dla nas powody zamknięcia tych zajęć, zwłaszcza że przyciągały one na Żoliborz ludzi z całej Warszawy. Łącznie było to nawet kilkaset osób. Przy świetnie dobranej muzyce i ciekawych choreografiach można było zadbać o swoje zdrowie, kondycję, rozładować napięcie i negatywne emocje, poznać nowe pozytywnie nastawione osoby. Obecny klimat społeczny nie dostarcza ludziom powodów do radości. Sporo mówi się u ludzkich tragediach, kolejnych gigantycznych liczbach osób, u których wykryto koronawirusa i które zmarły w wyniku zakażenia. Zumba ma ogromną szansę wnieść radość do ludzkich serc. Powszechnie wiadomo, że obecnie jest utrudniony dostęp do zajęć sportowych, kulturowych czy rekreacyjnych, ale tym nie mogą się zasłaniać władze dzielnicy, gdy mówimy o zajęciach online. Żywimy nadzieję, że Pan Burmistrz wyrazi zgodę na prowadzenie przez Oktawiana Zagórskiego zajęć online, tak jak było to w ubiegłym roku. Ówczesna zgoda sprawiła, że liczba uczestników sięgnęła nawet do 1,5 tysiąca. Wówczas uczestnicy naszych zajęć wspierali różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, dni sportu, których organizatorem były właśnie władze Żoliborza. Zamykanie naszych zajęć jest w związku z tym niesprawiedliwe. Fakt naszego zaangażowania w promocję wydarzeń, organizowanych przez władze Żoliborza, uzasadnia naszą prośbę, związaną z letnimi zajęciami plenerowymi, jako słuszną. Za pozytywne potraktowanie naszej prośby władzom dzielnicy Żoliborz będzie wdzięcznych kilka pokoleń, ponieważ osoby w różnym wieku na nie uczęszczają.  

Z wyrazami szacunku  

Uczestnicy zajęć Reprezentowani przez Aleksandra Peszla  

Otrzymują:

1. Adresat

2. Radny dzielnicy Warszawa-Żoliborz Marcin Kozaczuk  


Aleksander Peszel    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Aleksander Peszel do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...