Prośba o przedłużenie Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela

Hachette Polska Sp. z o.o.

 

My - niżej podpisani - zwracamy się z prośbą do Hachette Polska Sp. z o.o. o przedłużenie Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela.

1. Co jest powodem naszej petycji?

Powodem, dla którego się zwracamy z prośbą o przedłużenie kolekcji są zmiany zaistniałe między polską listą tytułów WKKM, a zagranicznymi. Zależy nam na opublikowaniu tomów:

z angielskiej listy tytułów:

  • Captain Britain: A Crooked World (Alan Moore, Alan Davis)
  • Captain Britain and MI13: Vampire State (Paul Cornell, Leonard Kirk, Michael Collins)
  • Avengers: Forever - Part 1 (Kurt Busiek, Carlos Pacheco)
  • Avengers: Forever - Part 2 (Kurt Busiek, Carlos Pacheco)

z niemieckiej listy tytułów:

  • Deadpool: Hey, it's Deadpool! (Joe Kelly, Ed McGuinness, Aaron Lopresti)

2. Nasze uwagi i argumenty:

  • kilku czytelników zwróciło uwagę jakoby grafika na grzbietach nie wystarczyła na dodanie kolejnych tomów, jednocześnie odpowiadamy, że to nie grafika jest najważniejszym elementem kolekcji, a w przypadku faktycznego braku grafiki na kilku tomach nie będzie problemem wstawić czarne tło lub logo Marvel™; również numeracja tomów nie sprawia problemów w tej kwestii,
  • dlaczego nam zależy na tych komiksach - owe tytuły nie były jeszcze publikowane w Polsce, komiksy z udziałem bohaterów takich jak Captain Britain czy Deadpool nie doczekały się jeszcze wydania na polskim rynku komiksowym, a zainteresowanie tymi postaciami jest duże, podobnie duże zainteresowanie budzą nazwiska autorów jak Kurt Busiek czy Alan Moore, których dzieła otrzymały miano kultowych,
  • dlaczego zwracamy się do Hachette wydającego pojedynczą kolekcję, a nie do wydawnictwa komiksowego - jak można wywnioskować Hachette dysponuje już licencją na wyżej wymienione tytuły z faktu wydawania owych komiksów w innych krajach w ramach tej samej kolekcji, analogicznie w innym języku, rozmowy na temat publikacji powyższych tytułów z innymi wydawnictwami mogłyby nie przynieść rezultatów ze względu na wysokie koszta, jakie by poniosło owe wydawnictwo związane z licencją, czy właśnie z faktu na konkurencję w postaci Hachette i kolekcji WKKM,
  • nie znamy planów Hachette w związku z kolekcją, nie znamy listy wykupionych licencji, proponujemy wydanie wyżej wymienionych tytułów jako tomów dodatkowych, ponieważ domagając się publikacji tych komiksów, jednocześnie nie chcemy skreślenia pozostałych pozycji z listy 60 tomów.

 

Z poważaniem
Czytelnicy Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela

 

 

PO ZŁOŻENIU PODPISU POD PETYCJĄ PROSZĘ O ODEBRANIE WIADOMOŚCI NA E-MAILU I POTWIERDZENIE SWOJEGO GŁOSU.

Wiadomość często lubi lądować w koszu/spamie.

Dziękuję. :)