Wniosek do Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu o działania na rzecz uzupełnienia kwalifikacji pomocy dentystycznych

Wniosek

do Okręgowej Rady Lekarskiej

Wielkoposlkiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

My, niżej podpisani lekarki i lekarze dentyści zwracamy się z wnioskiem o nawiązanie przez Wielkopolską Izbę Lekarską współpracy z instytucjami, których może to dotyczyć, w szczególności z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu celem stworzenia programu podnoszącego kompetencje obecnie pracujących pomocy dentystycznych do uprawnień asystentki stomatologicznej.

Taki postulat był zawarty w uwagach Naczelnej Rady Lekarskiej do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych (uwagi z lutego 2022r). Tymczasem dyskusja w trakcie procesu legislacyjnego w ogóle nie uwzględniała sytuacji pomocy dentystycznych, wobec tego błędnie przyjęto, że wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

  Jesteśmy przekonani, że nawet nie uchybiając przepisom prawa możliwe jest utworzenie programu , który umożliwiłby zachowanie tych od wielu lat pracujących i mających nieocenione doświadczenie osób dla systemu ochrony zdrowia.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...