Wniosek o wznowienie działalności strony internetowej GOKiS filia Smolec

Smolec, 25.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
Pan Łukasz Zbroszczyk

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich
Pani Agnieszka Pawlaczek

Rada Miejska Gminy Kąty Wrocławskie

 

W związku z zakazem publikacji nałożonym przez Dyrektor GOKiS w Kątach Wrocławskich, Panią Agnieszkę Pawlaczek, na facebookową stronę GOKiS filia Smolec zwracamy się w imieniu mieszkańców Smolca i ościennych miejscowości z wnioskiem o niezwłoczne wznowienie jej działalności.
Strona pełniła ważną rolę w lokalnej społeczności: za jej pośrednictwem w aktywny sposób prowadzone były działania kulturotwórcze i przyczyniające się do integracji mieszkańców. Profil GOKiS filia Smolec łączył mieszkańców ze wszystkich grup wiekowych licznymi niebanalnymi inicjatywami, rzetelnie informował o planowanych wydarzeniach oraz udostępniał bogatą dokumentację fotograficzną i opisową natychmiastowo po zakończeniu każdego działania. W ubiegłym roku mimo koniecznego zawieszenia działań w siedzibie na skutek pandemii, utrzymywany był ciągły kontakt z mieszkańcami poprzez przyjazne publikacje i różnorodne wyzwania online. Administratorka profilu - Pani Agnieszka Bujoczek - dzięki kreatywnym, pełnym poczucia humoru i pozytywnych emocji wpisom potrafiła skłonić do interakcji wielu czytelników, którzy chętnie reagowali i komentowali publikacje oraz uczestniczyli we wszelkich inicjatywach.

Stronę GOKiS filia Smolec na Facebooku obserwuje 871 użytkowników, natomiast Biblioteka GOKiS Kąty Wrocławskie (która aktualnie ma pełnić rolę jedynego profilu dla obu bibliotek) ma zaledwie 467 obserwujących - mimo iż obie strony powstały w tym samym czasie.
Entuzjastyczny odbiór działań filii przejawia się również w recenzjach zamieszczonych na Facebooku:
"Niesamowite, wszyscy wokół mówili, że na wsi nie ma prawa funkcjonować biblioteka. Okazało się że wpisała się bardzo - a jeszcze bardziej z tym, co się dzieje wokół."
"Polecam wszystkim. To nie tylko fantastyczna biblioteka, ale miejsce spotkań z kulturą. To jest centrum kulturalne Smolca."
"Wspaniała biblioteka. Bardzo dużo nowości i ciekawych książek. Bardzo duża ilość organizowanych imprez i spotkań dla dzieci"
"Świetne miejsce, super inicjatywy i przyjazna biblioteka"
"Super dostępna biblioteka i ciekawe zajęcia"
"Świetna organizacja, wspaniałe dodatkowe zajęcia"
"Polecam Agnieszkę....świetna organizatorka"
Dla porównania profil Biblioteka GOKiS Kąty Wrocławskie ma tylko jedną pozytywną opinię ("Duży wybór książek.polecam"), odnoszącą się wyłącznie do wyposażenia, a nie do oferty programowej i stylu działania.

Powstanie biblioteki w Smolcu było efektem oddolnej inicjatywy. Przez siedem lat w ramach Towarzystwa Przyjaciół Smolca działał Klub Książki "Szafa", w którym mieszkańcy gromadzili księgozbiór (około 2,5 tysiąca książek) i dyżurowali społecznie, bezpłatnie udostępniając zbiory czytelnikom. Ponadto w ramach Klubu organizowane były warsztaty, Noc Bibliotek, a także spotkania autorskie. Było to ogromnym wyzwaniem organizacyjnym - czasochłonnym i wymagającym dużej determinacji. W związku z tym rokrocznie wnioskowaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu o przejęcie Klubu Książki "Szafa" w ramach gminnych struktur i stworzenie filii GOKiS. Efektem tych działań stało się powołanie filii biblioteki w Smolcu 24 marca 2018 r.; otrzymaliśmy zapewnienie, że w niedalekiej przyszłości przerodzi się ona w filię GOKiS w Smolcu z siedzibą w budynku PKP. Tymczasem wszelkie działania nowej Dyrektor GOKiS, Pani Agnieszki Pawlaczek, prowadzą do umniejszania roli smoleckiego ośrodka kultury - czego przejawem jest między innymi niewyrażenie zgody na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Smolcu we współpracy z GOKiS oraz zakaz publikacji na lokalnej stronie.

Nie zgadzamy się na funkcjonowanie tylko jednego profilu bibliotek gminy - tj. strony na Facebooku Biblioteka GOKiS Kąty Wrocławskie, której publikacje są sztampowe i mało angażujące odbiorców - oraz sprowadzenie roli smoleckiego ośrodka kultury do tuby informacyjnej GOKiS-u, bez możliwości realizacji własnych inicjatyw.
W związku z powyższym apelujemy o niezwłoczne udzielenie Administratorom strony GOKiS filia Smolec zgody na publikowanie, przy zachowaniu dotychczasowego stylu komunikacji z czytelnikami. Strona ta nierozerwalnie łączy się z historią działań kulturalnych naszej miejscowości, w związku z czym jej zamknięcie uznajemy za działanie na szkodę lokalnej społeczności.

Z poważaniem,
Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie

 

 

aga33.jpg
aga21.jpg
aga11.jpg
aga51.jpg

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Olga Baszczak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...