Wniosek w sprawie odwołania Julii Dubec-Dudycz ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

Szanowny Pan

Piotr Ryba

Burmistrz Krynicy-Zdroju

 

My niżej podpisani wnioskujemy o bezzwłoczne odwołanie Julii Dubec-Dudycz ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

Przyczyną niniejszego wniosku jest ogól działań Julii Dubec-Dudycz, prowadzący do powolnego upadku instytucji, jej brak kompetencji oraz nieudolność w realizacji działań. Uważamy, że Julia Dubec dudycz powinna zostać odwołania ponieważ:

- szkodliwe i nieumiejętne wykonywanie obowiązków dyrektora Centrum Kultury przez Julię Dubec-Dudycz doprowadziło do ograniczenia aktywności i powolnej degeneracji Zespołu Tańca Artystycznego "Miniatury" oraz Krynickiej Orkiestry Zdrojowej.

- Julia Dubec-Dudycz pozbywa się najbardziej zasłużonych i aktywnych pracowników Centrum a części tych którzy pozostają uniemożliwia  realizację zadań. W wyniku jej działań Centrum Kultury zmuszone było wypłacić odszkodowanie i pokryć koszty procesu z pieniędzy podatników.

- Julia Dubec-Dudycz nie dba o majątek Centrum Kultury oraz dokonuje niezrozumiałych i niegospodarnych zakupów i inwestycji. W wyniku jej zaniedbania doszło m.in. do zniszczenia nieodśnieżonej sceny plenerowej.

- Julia Dubec-Dudycz spowodowała, że aktywność Centrum Kultury spada i jest niemalże niedostrzegalna oraz nie zapewnia oferty kulturalnej wpływającej pobudzająco na ruch turystyczny w gminie Krynica-Zdrój.

- Julia Dubec-Dudycz łamie przepisy prawa dokonując nizgodnych z przepisami zwolnień pracowników, dopuszczając się samowoli budowlanej oraz odmawiając wykonania uchwał rady miejskiej. W ten sposób spowodowała utratę dotacji w wysokości ponad 227 000 zł oraz naraziła Centrum na konieczność wypłacenia odszkodowania.

- Julia Dubec-Dudycz została powołana na stanowisko dyrektora Centrum Kultury z naruszeniem postanowień statutu tej instytucji tj. bez przeprowadzenia konkursu na to stanowisko.

W związku z powyższym uważamy, że dalsze jej działanie jako dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju jest szkodliwe dla mieszkańców gminy i rozwoju życia kulturalnego w gminie Krynica-Zdrój.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wojciech Król do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook