Wprowadzenie działań mających na celu efektywną poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego (DW Nr 719) i Plantowej w Pruszkowie.

My, niżej podpisani mieszkańcy osiedla Staszica w Pruszkowie oraz wspierający nas użytkownicy skrzyżowania spoza osiedla, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie działań mających na celu efektywną poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego (DW Nr 719) i Plantowej w Pruszkowie.

Co roku mamy do czynienia z niebezpiecznymi zdarzeniami drogowymi, do których dochodzi na wspomnianym przecięciu dróg. W obrębie tego skrzyżowania ulicę Wojska Polskiego codziennie przekracza duża grupa dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły (m. in. SP2, ale także SP8 i SP3 w Pruszkowie). Kierowcy poruszający się ul. Wojska Polskiego nie respektują ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, dodatkowo skręt w lewo z ulicy Wojska Polskiego w ulicę Plantową w obie strony efektywnie zmniejsza widoczność na skrzyżowaniu, przez co robi się ono niebezpieczne dla pieszych, zwłaszcza w przypadku niedziałającej sygnalizacji świetlnej. Ze względu na dużą prędkość samochodów poruszających się ulicą Wojska Polskiego oraz na duże natężenie ruchu praktycznie o każdej porze dnia na skrzyżowaniu tym często dochodzi do kolizji drogowych. Niedawno miał tam miejsce wypadek ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginęła 10-letnia dziewczynka wracająca ze szkoły.

Boimy się o życie i zdrowie naszych dzieci idących tamtędy do i ze szkoły, a także rodziców i dziadków przechodzących tamtędy po kilka razy dziennie.

Apelujemy o pochylenie się nad tym problemem, zwrócenie uwagi na specyfikę otoczenia skrzyżowania i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w postaci na przykład:
- dodatkowego oznakowania skrzyżowania (znak informujący o tym, że tędy idą dzieci do szkoły, tzw. Agatka, lub tablica ze zmiennymi informacjami, być może włącznie z pomiarem prędkości nadjeżdżających pojazdów)
- zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania (np. wydzielenie oddzielnej fazy świateł dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Wojska Polskiego w ul. Plantową)
- oraz adekwatnych środków kontroli prędkości, które skutecznie wymuszą bezpieczne zachowania kierowców w tym miejscu, spowodują naturalne przestrzeganie założonych limitów prędkości jazdy oraz wykluczą możliwość niepożądanych zachowań uczestników ruchu, co w konsekwencji przełoży się na ogólny wzrost poziomu bezpieczeństwa.

Bardzo zależy nam zarówno na doraźnej, jak i przede wszystkim długoterminowej poprawie bezpieczeństwa w obrębie tego skrzyżowania.
Do niniejszego pisma załączamy listę podpisów mieszkańców Pruszkowa oraz list poparcia wystosowany przez władze Miasta Pruszkowa.

W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Rodziców Uczniów SP2 w Pruszkowie


Dyrekcja, Nauczyciele i Rodzice Uczniów SP2 w Pruszkowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dyrekcja, Nauczyciele i Rodzice Uczniów SP2 w Pruszkowie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...