Wprowadzenie strefy zamieszkania w Podgórzu (Brodzińskiego, Piwna, Nadwiślańska, Krakusa, Józefińska)

Szanowni Mieszkańcy! W dniu 28 listopada br. na wniosek Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. wprowadzenia strefy zamieszkania w kwartale części ulic: Brodzińskiego, Nadwiślańskiej, Piwnej, Krakusa, Józefińskiej. Mieszkańcy tych ulic o powyższym spotkaniu zostali poinformowani przez Radę Dzielnicy. Niestety przybyła na nie z tego rejonu nieliczna grupa. Natomiast licznie przybyli niepowiadamiani o tym spotkaniu mieszkańcy Kazimierza, Płaszowa, ul. Zamoyskiego, czy też Kalwaiyjskiej. Rozkolportowana 2 dni wcześniej ulotka wprowadzała w błąd mieszkańców, zawierając kłamliwą tezę, że konsekwencją wprowadzenia strefy zamieszkania jest zastosowanie Strefy Ograniczonego Ruchu. Spotkanie odbyło się w atmosferze awanturniczych wypowiedzi ze strony przeciwników strefy zamieszkania, nie będących mieszkańcami tego rejonu. Będąc wybranym przez Was do Rady Dzielnicy czuję się w obowiązku (o czym zapowiedziałem na omawianym spotkaniu konsultacyjnym) zebrania od jak największej liczby mieszkańców, których ta organizacja ruchu dotyczy podpisów czy są za, czy też przeciw wprowadzeniu strefy zamieszkania. Argumentem niezwykle ważnym, aby zastosować strefę zamieszkania jest ochrona istniejących miejsc do parkowania samochodów, a nawet niewielkiego ich powiększenia. Jeśli niezostanie taka strefa wprowadzona wszystkie miejsca parkingowe na ul. Brodzińskiego mogą być zlikwidowane. Na ul. Węgierskiej do likwidacji przeznaczone zostaną miejsca po lewej stronie ulicy, na ul. Józefińskiej na odcinku od ul. Krakusa do ul. Węgierskiej - prawa strona (łącznie ok. 60 miejsc). Wynika to z przepisów ustawowych prawa o ruchu drogowym, gdzie w sytuacji niemożności wyjścia z samochodu na chodnik, miejsce takie nie może być wyznaczone do postoju. Te szczegóły prawne zostały omówione na Sesji Rady Dzielnicy XIII Podgórze w dniu 17 grudnia br. Proszę zatem o podpisywanie przygotowanych przeze mnie list konsultacyjnych dostępnych tutaj w formie e-petycji bądź w Radzie Dzielnicy - Rynek Podgórski 1, względnie powiadomienie mnie e-mailowo na adres tkolomyjski@vp.pl o deklaracji złożenia podpisu na tej liście - za lub przeciw wprowadzeniu strefy zamieszkania.  


Tomasz Kołomyjski Członek Rady Dzielnicy XIII Podgórze    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Kołomyjski Członek Rady Dzielnicy XIII Podgórze do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook