Apel do władz Zakopanego o podjęcie walki z brudnym powietrzem

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowna Rado Miasta Zakopane

Zakopane tonie w smogu!

Fatalna jakość powietrza psuje nie tylko wizerunek zimowej stolicy Polski, mekki turystów i sportowców, ale przede wszystkim truje mieszkańców.

W sezonie grzewczym zanieczyszczenie zakopiańskiego powietrza prawie codziennie przekracza dopuszczalne normy. Poziom rakotwórczego i mutogennego benzo(a)pirenu przekroczony jest prawie 10-krotnie, bywają dni, kiedy obecność pyłów zawieszonych (PM10) przewyższa normę nawet 5-krotnie.

Lekarze i eksperci przestrzegają, że oddychanie brudnym powietrzem poważnie zagraża zdrowiu, zwłaszcza dzieci i osób starszych, prowadząc do chorób układu oddechowego i krążenia oraz nowotworów. Głównym źródłem problemu są domowe piece, w których pali się węglem, drewnem, a czasami czymkolwiek, co wpadnie pod rękę. Czas to zmienić!

W związku z zagrożeniem dla zdrowia naszego i naszych rodzin apelujemy o:

  • niezwłoczne podjęcie środków zmierzających do tego, aby powietrze zakopiańskie spełniało normy czystości określone w polskim prawie
  • egzekwowanie przez władze miasta i służby porządkowe zakazu palenia śmieciami w piecach i wprowadzenie zakazu palenia najgorszej jakości węglem
  • uatrakcyjnienie programu dofinansowań na przejście na czyste ogrzewanie – geotermię, inne źródła odnawialne oraz gaz, w akceptowalnych cenach
  • wprowadzenie szerokiego programu dofinansowań do termomodernizacji domów
  • wykorzystanie dostępnych środków unijnych i krajowych przeznaczonych na walkę z zanieczyszczeniem powietrza

 

Z nadzieją na szybką zmianę na lepsze,

Mieszkańcy i miłośnicy Zakopanego

 


Podhalański Alarm Smogowy    Skontaktuj się z autorem petycji