Zakup AED ze środków publicznych w Gminie Dębno - zachodniopomorskie

Jak wpłynąć na to, by defibrylator znalazł się w przestrzeni publicznej? Najprostszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do włodarzy miasta lub zarządcy terenu z prośbą o uwzględnienie takiej inwestycji w budżecie. Zgłaszaliśmy sprawę wielokrotnie do włodarzy miasta, lecz za każdym razem na głosowaniu radni byli przeciw . 

Zacznijmy od początku . Co to jest AED i kiedy się go używa? 

W języku polskim skrót ten definiowany jest jako Automatyczny Elektroniczny Defibrylator. Jest to urządzenie w pełni zautomatyzowane, którego celem jest przywrócenie prawidłowej pracy serca.

Defibrylator AED jest urządzeniem pomocnym przy wykonywaniu reanimacji w różnych warunkach.Sprzęt oddziałuje na organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody. Dokonują one analizy rytmu serca i pozwalają na ocenę zasadności zastosowania defibrylacji w konkretnym przypadku.

Urządzenie wywołuje reakcję mięśnia sercowego pod wpływem przekazywania prądu stałego o określonej wartości energii. Technologia wykorzystana w urządzeniu umożliwia rzetelną ocenę sytuacji (na podstawie analizy rytmu serca, dokonanej po przyłączeniu do ciała elektrod) i szybką, samodzielną reakcję sprzętu. Urządzenie informuje na wyświetlaczu, jakie postępowanie należy podjąć. Dzięki temu osoby bez kwalifikacji medycznych mogą przeprowadzić w bezpieczny sposób akcję ratunkową.

Kiedy zachodzi potrzeba użycia AED?

Użycie defibrylatora jest konieczne wówczas, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, które bez udzielonej pomocy, przeważnie prowadzi do śmierci. Przyczyny jego wystąpienia mogą być różne, jednak niezależnie od nich, czas na uratowanie poszkodowanego to tylko kilkanaście minut. W przypadku m.in. migotania komór bądź częstoskurczu, konieczna jest defibrylacja. Wtedy niezbędne jest użycie zewnętrznego urządzenia AED, który przeanalizuje pracę serca i w razie potrzeby, doprowadzi do wyładowania elektrycznego.

Cena takiego urządzenia wacha się w przedziale 5-7tys. złotych. 

Pokażmy wszyscy dla radnych i dla Burmistrza że ludzia zależy na życiu i zdrowiu mieszkańców Dębna . 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Karol Haligowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...