ZATRZYMAJMY BETONOZĘ W TURKU!!! SPRZECIWIAMY SIĘ LIKWIDACJI PASÓW ZIELENI W CENTRUM MIASTA!!!

SPRZECIWIAMY SIĘ LIKWIDACJI PASÓW ZIELENI W CENTRUM TURKU!!!

• Turek jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce;
• Ingerencje w tkankę miejską powinny odbywać się z uwzględnieniem interesów całej lokalnej
społeczności;
• W dobie coraz częstszych fal upałów, nie sposób przeceniać znaczenia roślin w mieście;
• Kontakt z przyrodą reguluje i korzystnie wpływa na ludzkie zdrowie, zarówno fizyczne, jak i
psychiczne;
• Miejska zieleń to schronienie i ostoja chronionych ptaków (tak, wróble też są pod ochroną!)

W związku z planowaną przebudową ulic Piłsudskiego i Legionów Polskich w Turku,
sprzeciwiamy się likwidacji pasów zieleni na rzecz planowanych tam parkingów. Plan przebudowy ww. ulic, przewiduje niemal całkowitą likwidację zieleni na rzecz parkingów, rozmieszczonych po obu stronach jezdni.
Tak radykalne ograniczenie zieleni spowoduje powstanie tzw. wysp ciepła. Konsekwencją tych działań będzie zauważalny (nawet o kilkanaście stopni) wzrost temperatury oraz niższa wilgotność względna. Będzie to miało niekorzystny wpływ na jakość życia mieszkańców Turku (przede wszystkim seniorów i dzieci).
Miasto Turek jest jednym z najszybciej wyludniających się miast powiatowych w Wielkopolsce, a zatem należy przede wszystkim podejmować działania na rzecz poprawy jakości życia jego mieszkańców. Jednym z nich powinno być zachowanie zieleni miejskiej, która nie tylko korzystnie wpływa na jakość powietrza, ale również na stan zdrowia psychicznego mieszkańców.

Pasy zieleni przy ul. Piłsudskiego i Legionów Polskich są jednymi z ostatnich tak okazałych w naszym mieście. Każda zieleń w mieście jest na wagę złota, gdyż zatrzymuje ona wilgoć, pochłania szkodliwe spaliny samochodowe, produkuje tlen oraz znacznie obniża temperaturę, a to aspekt szczególnie istotny w dobie coraz częściej występujących fal upałów.

Miejska zieleń to również całoroczne siedliska chronionych gatunków ptaków, owadów i innych zwierząt. Gniazdują tu kosy, grzywacze, sierpówki. W żywopłotach chronią się przed mrozami ostatnie stada wróbli, których liczebność w miastach drastycznie spada w ostatnich latach. Owoce z żywopłotów stanowią bazę pokarmową ptaków w okresie jesienno-zimowym.

Przy jakichkolwiek inwestycjach ze środków publicznych, pod uwagę należy brać przede
wszystkim potrzeby całego społeczeństwa lokalnego, a nie jedynie jego części. Chcemy mieć realny wpływ na to jak nasze miasto będzie wyglądało w przyszłości! Dla naszych dzieci, seniorów i dla nas
samych!

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...