Zbieramy podpisy w obronie Ministerstwa Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

Od momentu rozpoczęcia transformacji w roku 1990 obserwujemy konsekwentną, zakamuflowaną działalność ponadpartyjnych i ponadnarodowych grup liberalno-lewackich zmierzających do niszczenia polskiej tożsamości w jednoczącej się Europie. Największego wroga widzą one w Kościele Katolickim, polskiej własności ziemskiej i w polskim rozumieniu roli przyrody w życiu człowieka, zgodnego z zasadą „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (znaną w UE jako zasada „zrównoważonego rozwoju”). Ewidentnym tego przykładem były próby prywatyzacji i sprzedaży Polskich Lasów Państwowych i polskiej ziemi za czasów AWS-UW i PO-PSL, mimo że programy wyborcze tych partii tego nie przewidywały. Tendencje te odżywają również teraz, co objawia się licznymi medialnymi informacjami o możliwości likwidacji Ministerstwa Środowiska, gwaranta zasady „Czynienia sobie Ziemi poddaną”, pełniącego misję udostępniania przebogatych zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego Polski, w tym do tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich w oparciu o Lasy Państwowe. Koncepcje ponadpartyjnych i ponadnarodowych grup liberalno-lewackich zmierzają m. in. do przekazania kompetencji Ministerstwa Środowiska innym ministerstwom, w tym przekazania Lasów Państwowych (1/3 terytorium kraju) we władanie Ministerstwa Rolnictwa, zdominowanego polityką unijnych dopłat, orędownika wielkich gospodarstw rolnych, również zagranicznych. W ubiegłych latach wielokrotnie zbieraliśmy podpisy w obronie polskich lasów. Tym razem musimy bronić się przed bardziej perfidnym i zakamuflowanym działaniem grup liberalno-lewackich zmierzających do niszczenia polskiej tożsamości. 

Udzielam więc poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości zarządzania naszymi zasobami przyrodniczymi zawierającemu następujące pytanie: 

1. Czy jesteś za utrzymaniem i wzmocnieniem dotychczasowej roli Ministerstwa Środowiska, którego misją musi być udostępnienie polskich zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego kraju, w tym do tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a więc „Czynienia sobie ziemi poddaną” 


Ekologiczne Forum Młodzieży    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ekologiczne Forum Młodzieży do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...