SPRZECIW WOBEC BUDOWY SPALARNI ODPADÓW W GRUDZIĄDZU

Radni Rady Miejskiej Grudziądza

Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

 

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195), działając w interesie publicznym, my, niżej podpisani mieszkańcy Grudziądza i okolic, składamy niniejszą petycję apelując do Państwa o niedopuszczenie do budowy dwóch linii do termicznego przekształcania odpadów (w tym niebezpiecznych) w centrum Grudziądza i w bezpośrednim sąsiedztwie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

Prezydent, prezesi OPEC i MWiO oraz szpital postanowili zbudować dwie spalarnie odpadów pomimo licznych głosów sprzeciwu ze strony mieszkańców powiatu i okolic. Pierwsza z nich, usytuowana w samym centrum miasta ma przekształcać termicznie odpady pochodzące ze składowiska w Zakurzewie pod Grudziądzem. Druga natomiast podobno wyłącznie odpady niebezpieczne pochodzące z grudziądzkiego szpitala.

Należy wziąć pod uwagę, iż obie spalarnie będą oddziaływać na zdrowie mieszkańców i środowisko. Ucierpią ludzie, zwierzęta, gleba, złoża wód solankowych. Snując dalej idące wnioski ucierpi też lokalna gospodarka (na przykład Geotermia Grudziądz, znajdująca się na terenie przyszpitalnym).

Przypomnieć należy w tym miejscu, iż wody solankowe, których złoża znajdują się w Maruszy pod Grudziądzem, i które są wykorzystywane przez wyżej wymienioną spółkę miejską są zaliczane do wód leczniczych. Choć są odnawialnym zasobem, zatrucie ich produktami ubocznymi termicznego przekształcania odpadów medycznych może mieć katastrofalne skutki dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu i okolic. Zatruciu ulec może również Jezioro Rudnickie Wielkie znajdujące się około 3 km w linii prostej od terenu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

Już teraz w Grudziądzu stężenie pyłów PM10 potrafi osiągnąć ponad dwukrotność normy 50µg/m3
Dla przykładu: 15 września 2021, godzina 18:00 = 111,4
Dwie spalarnie odpadów spotęgują stężenie do tego stopnia, że dojdzie do całorocznego przekroczenia standardu jakości powietrza.

Ponadto, w województwie kujawsko-pomorskim działają już spalarnie, których wydajność jest wystarczająca dla całego województwa a w Bydgoszczy planowana jest budowa kolejnej spalarni odpadów niebezpiecznych. Po zakończeniu prac w samej Bydgoszczy znajdować będzie się pięć takich obiektów, w tym trzy przeznaczone dla odpadów niebezpiecznych.

 

W związlu z powyższym, w obawie o nasze zdrowie i środowisko apelujemy jak na wstępie o pomoc przy zablokowaniu budowy obu instalacji.


Adrian Szczodrowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adrian Szczodrowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...