Zielony Lublinek - #MuremZaLublinkiem

331963201_761780351900762_4579673994872525816_n.jpg   Pani Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

Petycja w sprawie ochrony lasu i terenów zielonych (70 ha) w obszarze ulic: Sołtyka, Pienista i Laskowicka w Łodzi - naturalnego przedłużenia "Uroczyska Lublinek" i utworzenie II części parku leśnego na tych terenach porolnych z naturalną sukcesją przyrody tzw. "Zielony Lublinek".

333312856_943948503287885_4213194008754605290_n.jpg

Uchwała nr: LIV/1636/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 roku - przystąpienie nr 286 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Łodzi.

My Mieszkańcy Łodzi chcemy mieć wpływ na decyzje w sprawie otaczających nas terenów i ratowanie przyrody, dlatego wnioskujemy do Pani Prezydent o podjęcie działań mających na celu:

  • wstrzymanie realizacji w/w Uchwały i zmianę studium;
  • konsultacje społeczne;
  • pozostawienie "terenów zielonych" zamiast terenów magazynowych i produkcyjnych;
  • ochronę terenów zielonych, zwierząt i ptaków (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 5 i 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody  wraz z póżniejszymi zmianami);
  • zaprzestanie i zakaz dalszej wycinki drzew;
  • wznowienie decyzji środowiskowej;
  • zakaz budowania hal produkcyjnych i magazynowych w miejsce lasu Lublinek i terenów zielonych;

Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach z dn. 11.07.2014 zwracamy się do Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej z petycją o aktualizację studium i zmianę przeznaczenia w/w terenu na tereny zieleni urządzonej o charakterze parkowym (np. park leśny „Zielony Lublinek”) lub tereny zielone.

Tereny zielone zapewniają należyty ład przestrzenny, zrównoważony rozwój miasta, godne warunki do życia mieszkańcom oraz zachowują przyjazne miejsce do wypoczynku.

Naturalne przedłużenie terenów zielonych „Uroczysko Lublinek” i tzw. „Zielone Płuca Miasta Łodzi”

Przez lata na tym terenie nastąpiła naturalna sukcesja przyrodnicza (teren zmienił charakter wskutek naturalnych procesów przyrodniczych na kompleks polno-leśny,  przyroda przejęła opuszczone tereny). 

Las ten uczestniczy również w wymianie powietrza całego obszaru Lublinek-Pienista oraz Rokicie (ochrona przed smogiem, ochładzanie miasta, retencja wód, korytarz ekologiczny, drzewa tłumią miejski hałas).

Mieszkańcy oczekują, że teren ten zachowa wartości przyrodnicze i rekreacyjne, by obszar pozostał oazą i miejscem spacerów, wycieczek i uprawiania sportu oraz bytowania zwierząt (m.in. sarny, jeże, bobry, sowy, dzięcioły, dziki).

Osiedla często borykają się z problemem niewystarczających terenów zielonych i miejsc wypoczynku. Miejskie parki są oazami wśród morza miejskiego betonu.

Nasze przetrwanie jest ściśle zależne od trwałości przyrody – niszcząc ją, niszczymy siebie i zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń!!!

Każde tereny zielone to najcenniejsze zasoby naturalne i dobro publiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń zwłaszcza w dobie zmian klimatycznych!!!

W związku z tym chcemy zachować te tereny zielone w niezmienionej formie!!!

334972634_707562761258318_9199328996792181004_n.jpg

 #MuremZaLublinkiem kolaż.JPG

Nasza petycja wpisuje się w politykę miasta Łodzi w walce ze zmianami klimatu:

  • Ochrona już istniejących terenów zielonych, lasów oraz tworzenie nowych – Miasto Łódź chce zmniejszyć gazy cieplarniane o 55% do 2030 roku  ("Strategia Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”).
  • „Błękitno Zieloną – Sieć” – współpraca z centrum Ekohydrologii, koncepcję urbanistyczną zakładającą stworzenie spójnej sieci parków miejskich, kąpielisk i miejsc rekreacji Łodzian, połączonych zneutralizowanymi dolinami łódzkich rzek.

Proponowane zmiany wpłyną w sposób znaczący i niekorzystny na Mieszkańców ze względu na:  planowaną wycinkę drzew i prawdopodobieństwo zabijania zwierząt, ptaków, niepokojenia ich i niszczenia ich siedlisk, uszczuplenie zielonych płuc tej części miasta, zwiększony ruch samochodów dostawczych,  pyły zawieszone, planowane sąsiedztwo hal magazynowych i produkcyjnych, całodobowy hałas.

Media:

MPU - Uchwała

https://mpu.lodz.pl/opracowania/plany-miejscowe/w-rejonie-ulic-tadeusza-soltyka-pienistej-i-laskowickiej-310/?fbclid=IwAR1Ek0QK_Ln5UXFbCH6bDLGugWI7ILla4ylAzrS5vI4Bz8FerlkftwkYhDc

"Strategia Rozwoju Miasta Łodzi 2030+”

https://zzm.lodz.pl/jednostki/lesnictwo-miejskie/bedzie-las/

 

FB grupy:

NIE dla wycinki lasów na Lublinku

#MuremZaLublinkiem

#RatujmyLublinek

Sprzątanie lasu Lublinek. W ramach protestu - posprzątajmy wspólnie las!

https://radiolodz.pl/protest-na-lodzkim-lublinku,215015/

https://www.facebook.com/events/165104759330744?ref=newsfeed&locale=pl_PL335667977_730068632175664_60360131420098639_n.jpg

Straż Ochrony Przyrody w Łodzi Komenda Główna - wspiera nasze działania:

"Obszar polno-leśny rozciągający się od Jasienia i ul. Dennej - aż po teren lotniska i ul. Maczka, to (wraz z parkiem leśno-łąkowym "Uroczysko Lublinek") zielone płuca południowo-zachodniej części Łodzi Górnej. Zachowajmy go w niezmienionym stanie dla dobra przyszłych pokoleń!!!" - 

Komendant Główny Straży Ochrony Przyrody w Łodzi
Leszek Sławomir Pręcikowski
#LeszekPręcikowski
#StrażOchronyPrzyrodywŁodzi
 
sop.JPG

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067169713946&locale=pl_PL

https://fb.watch/jj9QQH33t5/

https://fb.watch/jj9XIjxJVc/

https://fb.watch/jjce-BjeRm/

 

Reportaże i artykuły:

Łódź Wyborcza

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,29539662,zielone-pluca-na-lublinku-zagrozone-trwa-wycinka-drzew-w-planach.html?disableRedirects=true&fbclid=IwAR3Wb9CSuiaoj-9_72kw1GWLG2wfusQPJUINSXeUPjrgSMtdNvcAmWp8Fno#commentsAnchor

Dziennik Łódzki

https://dzienniklodzki.pl/mieszkancy-okolic-pienistej-bronia-lasu-nie-chca-miejscowego-planu-dla-okolic-osiedla-lublinekpienista/ar/c9-17366005?fbclid=IwAR1PbRrUMn82yJIiYFdmIBVu_SAf1GJmzmjtJrcSGOc6YyGkfN_p2-wx73I

TVP3 - Samorządni - 15.03.2023

https://lodz.tvp.pl/41938741/samorzadni?fbclid=IwAR23N_fj_o2gsXDeDxCKJ1E1dgB4drHM5EIcwLSzpbOMcs2QQyNplSkQVeM

Radio Łódź - 18.03.2023

https://radiolodz.pl/protest-na-lodzkim-lublinku,215015/

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam zielonylublinek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...