Zrównanie świadczenia w postaci Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego ze Świadczeniem opiekuńczym .

Państwo polskie w przypadku konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w reakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej jednak nie później niż przed ukończeniem 25 roku życia tzw Świadczenie Pielęgnacyjne. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną dorosłą, której niepełnosprawność powstała po ukończeniu 18 roku życia jej opiekunowi przysłuhuje Specjalny Zasiłek Opiekuńczy. Kryteria przyznawania jednego i drugiego świadczenia są bardzo podobne gdyż ze względu na koniecznośćsprawowania opieki należy zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

Zasadniczą różnicą w przypadku jednego i drugiego świadczenia jest kwota do wypłaty, gdyż w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego jego wysokość od 1 Stycznia 2020 to 1830 zł, natomiast w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego to kwota 620 zł ostatnio waloryzowana 1 Listopada 2018 roku.

 

Powyższe mając na uwadze zbierzmy podpisy celem zrównania specjalnego zasiłku opiekuńczego do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Wszak opieka nad osobami niepełnosprawnymi nie zależnie od tego czy jest to dziecko czy osoba dorosła to ciężka praca.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook